มอ.ภูเก็ต ร่วม กฎบัตรไทย เสริมขีดความสามารถบุคลากรในระบบโรงแรม ดันสู่เวลเนสระดับโลก

โพสเมื่อ : Friday, October 8th, 2021 : 3.41 pm

มอ.ภูเก็ต ร่วม กฎบัตรไทย เสริมขีดความสามารถบุคลากรในระบบโรงแรมกลุ่มอันดามัน อ่าวไทย ให้ได้มาตรฐานรองรับการท่องเที่ยวสุขภาพ สู่เวลเนสระดับโลก เตรียมจัดทำหลักสูตรพัฒนาเชิงลึกให้กับผู้ประกอบการและพนักงานฝีมือระดับกลางถึงสูงให้มีสมรรถนะสูงสุด

เมื่อเวลา 09.00 น.วันนี้ (8 ต.ค.) ที่โรงแรมบียอนด์ รีสอร์ท หาดกะตะ จ.ภูเก็ต นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการมอบประกาศนียบัตรและปิดการอบรมหลักสูตรการจัดการโรงแรมที่พักส่งเสริมสุขภาพ รุ่นที่ 1 ซึ่ง มอ.ภูเก็ต ร่วมกับกฎบัตรไทย และพันธมิตร จัดขึ้น โดยมี นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนสุขภาพ รศ.ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) วิทยาเขตภูเก็ต นายพรนริศ ชวนชยสิทธิ์ ประธานกฎบัตรไทย รศ.ดร.ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม รองผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ร่วมมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้สำเร็จการอบรม พ รุ่นที่ 1 จำนวน 111 คน

โดยมีนายก้าน ประชุมพรรณ เลขาธิการสมาคมโรงแรมที่พักส่งเสริมสุขภาพอันดามันและอ่าวไทย นายสมพงศ์ ดาวพิเศษ นายกสมาคมโรงแรมที่พักส่งเสริมสุขภาพอันดามันและอ่าวไทย นายประมุขพิสิฐ อัจฉริยะฉาย ประธานโรงแรมในเครือกะตะกรุ๊ป ผู้เข้ารับการอบรม เข้าร่วม

รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต กล่าว ว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และกฎบัตรไทยประสบผลสำเร็จในการยกระดับองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และดิจิทัลเฮลท์แก่ผู้ผ่านการอบรมทั้ง 111 โรงแรม โดยกิจกรรมต่อจากนี้ มหาวิทยาลัยจะจัดทำหลักสูตรพัฒนาเชิงลึกให้กับผู้ประกอบการและพนักงานฝีมือระดับกลางถึงสูงให้มีสมรรถนะสูงสุดในการให้บริการนักท่องเที่ยวสุขภาพซี่งคาดว่าจะเดินทางเข้าประเทศในช่วงไตรมาสแรกปี 2565

ด้านนายพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ ประธานกฎบัตรไทย กล่าวเสริมว่า กฎบัตรไทยได้ประสานกับ B-Healthy Asia เพื่อพัฒนาเวลเนสแพคเกจสนับสนุนการสร้างมูลค่าให้กับโรงแรมที่ผ่านการฝึกอบรม ซี่งเวลเนส แพคเกจมีความพร้อมออกสู่ตลาดในเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยกลุ่มเป้าหมายแรกเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ประสงค์ในการฟื้นฟูสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ทั้งนี้ เวลเนสแพคเกจได้รวมการให้บริการก่อนเดินทางเข้ารับการบริการที่โรงแรมในเครือข่ายและหลังการเข้ารับบริการ ซึ่ง B-Healthy Asia มีคณะผู้เชี่ยวชาญการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกให้คำปรึกษาแนะนำจำนวน 25 คนในปี 2564 และ 50 คนในปี 2565  และนับจากต้นปี 2565 จะมีผู้เชี่ยวชาญต่างชาติหรือ international health coach จำนวน 20 คนจากทั่วโลกให้บริการสนับสนุนด้วย

ด้าน นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนสุขภาพ กล่าวว่า กระทรวงสาธารณาสุข โดยกรมสนับสนุนสุขภาพ ได้ให้ความสำคัญในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเวลเนส ของโลก หรือ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพราะประเทศไทยมีความพร้อมและมีความโดดเด่น ทั้งในเรื่องการดูแลสุขภาพ การรักษาพยาบาล ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย นวดไทย อาหารไทย แพทย์ทางเลือก และพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยว รวมไปถึงโรงแรมเวลเนส เมื่อเอาทั้งหมดมาร่วมกันจะทำให้ประเทศไทยมีความโดดเด่นในการที่จะผลักดันในประเทศไทยเป็นเวลเนสของโลกได้

ในส่วนของจังหวัดกลุ่มอันดามันและอ่าวไทยก็เช่นเดียวกัน มีศักยภาพสูงมากในการให้บริการด้านเวลเนส ซึ่งกรมสนับสนุนสุขภาพ ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผลักดันในเรื่องการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยได้มีการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในพื้นที่ให้มีความพร้อมมากยิ่งขึ้น โดยได้มีการฝึกอบรมบุคคลากรในโรงแรมเวลเนสรองรับไปแล้ว 1 รุ่น

โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตถือว่ามีความพร้อมมาก ทางจังหวัดภูเก็ตมีโครงการที่จะดำเนินการในเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพ ในที่ราชพัสดุ แปลงที่ ต.ไม้ขาว คือ โครงการเมดิคอล พลาซ่า หรือ ศูนย์บริการทางการแพทย์ ระดับโลก ซึ่งครม.ได้เห็นชอบในหลักการไปแล้วในการประชุม ครม.สัญจร ที่ จ.ภูเก็ต เมื่อปีที่แล้ว