มอ.ภูเก็ตจัดงาน ม.อ.วิชาการประจำปี 2562 “PSU OPEN HOUSE 2562”

โพสเมื่อ : Friday, November 15th, 2019 : 2.40 pm

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดงาน ม.อ.วิชาการประจำปี 2562“PSU OPEN HOUSE 2562” สืบต่อพระปณิธาน สานประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม สังคม และการพัฒนาที่ยั่งยืน 

วันนี้ (15 พ.ย.) ที่ห้องประชุมเจ้าฟ้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ดร. สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2562 (PSU OPEN HOUSE 2019) ซึ่งทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ต จัดขึ้นเพื่อแสดงผลงานทางวิชาการและเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย โดยเน้นให้เห็นถึงบทบาทของมหาวิทยาลัยในด้านวิชาการเพื่อการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าให้แก่ชุมชนภาคใต้

โดยมี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต  ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ ตลอดจนสื่อมวลชน เข้าร่วม

รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต กล่าวว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ต ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยแรกในภาคใต้ที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนานาชาติและผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถพร้อมที่จะรองรับหน่วยงานได้ทั้งภายในและภายนอกจังหวัดภูเก็ตตลอดจนหน่วยงานในต่างประเทศ

สำหรับงาน ม.อ.วิชาการ 2562 ในครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งผู้ที่เข้าร่วมงานจะได้เห็นศักยภาพของคณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ต จากกิจกรรมที่จัดขึ้นตามพื้นที่ต่างๆ ทั่วทั้งวิทยาเขตภูเก็ต อาทิเช่นกิจกรรม3-DMapping  กิจกรรม PSU Terminal Simulation กิจกรรม ASEAN Quiz+32019  และกิจกรรมComputingYouth Challenge #2 กิจกรรมการแข่งขันสร้างความเข้าใจการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมชิงรางวัลสอบวัดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การแข่งขันด้านภาษาการอบรมเชิงปฏิบัติต่างๆ เป็นต้น

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อบทบาทของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ต่อภูเก็ตด้านบริการวิชาการหรือด้านงานวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ โดยศาสตราจารย์สุริชัย หวันแก้ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ต พร้อมกันนี้หน่วยงาน และคณะภายในมหาวิทยาลัยฯ จัดให้มีพิธีลงนามทำความร่วมมือด้านวิชาการอีกด้วย