ภูเก็ตสนธิกำลังทหาร-ตำรวจรื้อถอนผลอาสินรุกสวนป่าบางขนุนหลังแจ้งแล้วเฉย

โพสเมื่อ : Thursday, July 14th, 2016 : 2.37 pm

 

ภูเก็ตสนธิกำลังทหาร –ตำรวจป่าไม้ ฝ่ายปกครอง 200 นาย นำเครื่องจักรกล เข้ารื้อสวนปาล์ม ยางพาราและบ้านพัก ปลูก –สร้าง รุกสวนป่าบางขนุน หลังแจ้งให้ผู้บุกรุกรื้อถอนแต่เฉย

4604980266786

วันนี้ (14ก.ค.) ที่สวนป่าบางขนุน อ.ถลาง จ.ภูเก็ต นายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายบุญสืบ สมัครราช ผอ.สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 กระบี่ นาวาเอกสถาพร วาจะรัตน์ รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัดภูเก็ต นายเกษม สุขวารี ผู้อำนวยการทัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต ตัวแทนนายอำเภอถลาง นำกำลังเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครองประมาณ  200 นาย และรถแม๊คโฮ 2 คัน เข้ารื้อถอนต้นยางพารา ปาล์มน้ำมันและบ้านพักจำนวน 6 หลัง ที่มีชาวบ้านและนายทุนบุกรุกเข้าไปปลูกพืชผลอาสินในเขตสวนป่าบางขนุน รวมเนื้อที่กว่า 48 ไร่ 3 งาน

S__1499147

โดยการเข้ารื้อถอนในครั้งนี้ ไม่มีการขัดขวางจากกลุ่มชาวบ้านและนายทุนแต่อย่างใดเพราะพื้นที่ดังกล่าวก่อนหน้านี้ได้มีเจ้าหน้าที่ป่าไม้เข้าทำการจับกุม และคดีถึงที่สิ้นสุด แล้วว่าเป็นการบุกรุกจริง เจ้าหน้าที่จึงเร่งเข้ารื้อถอนเพื่อปรับพื้นที่ให้กลับมาคืนสู่สภาพเป็นป่าสมบูรณ์ดังเดิม นอกจากนี้ยังมีที่ดินอีก 100 กว่าไร่ที่ชาวบ้านและนายทุนรุกสวนป่าบางขนุนเข้าไปปลูกพืชผลอาสินซึ่งคดียังอยู่ในชั้นศาล

S__1499146

นายบุญสืบ สมัครราช ผอ.สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 กระบี่ กล่าวว่า  สำหรับพื้นที่ที่จะดำเนินการในวันนี้เป็นพื้นที่ที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ภก.1 (ถลาง) ร่วมกับสวนป่าบางขนุนได้ตรวจยึดจับกุมและแจ้งความดำเนินคดีไว้ที่สถานีตำรวจภูธรถลางเมื่อวัน ที่ 2 มีนาคม 2559 และได้จัดทำแผนสนธิกำลังดำเนินการตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติ ป่าสงวนแห่งชาติพ.ศ. 2507 โดยได้ประมวลเรื่องเสนอนายอำเภอถลางในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติป่าบางขนุนจังหวัดภูเก็ตเพื่อพิจารณาใช้อำนาจตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ 2507 และประสานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการหรือถอนสิ่งปลูกสร้างผลอาสินประกอบด้วย ยางพาราปาล์มน้ำมันออกจากพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าบางขนุนให้เป็นไปตามระเบียบและข้อกฎหมายโดยได้ดำเนินการตามขั้นตอนอย่างสมบูรณ์

S__1499145

ด้าน นายโชคดี อมรวัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การดำเนินการตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพ.ศ. 2507 เป็นการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติแห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ 2507 ที่กำหนดไว้และ และเป็นไปตามนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของพลเอกประยุทธ์จันทร์ โอชา นโยบายที่ 9การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนได้ให้ความสำคัญกับการเร่งป้องกันและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ตามนโยบายของกรมป่าไม้ที่จะเป็นการป้องปรามและสามารถรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้การบุกรุกที่ดินของรัฐและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพ.ศ. 2557

S__1499144

สวนป่าบางขนุนเป็นที่ดินของรัฐที่ได้ประกาศเป็นสวนป่าแห่งชาติเป็นสถานที่ตั้งของส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆหลายหน่วยงานลักษณะเป็นป่าที่ปลูกขึ้นเองโดยใช้งบประมาณของแผ่นดิน ผสมกับพันธุ์ไม้ธรรมชาติเป็นพื้นป่าที่อยู่ในเมืองผืนสุดท้ายของจังหวัดภูเก็ต สภาพป่าบางส่วนยังมีความอุดมสมบูรณ์และเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์หลายชนิดมีหลายหน่วยงานและประชาชนได้เข้ามาใช้ประโยชน์พื้นที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น การปลูกป่า การเข้าค่ายเยาวชนอาสาพิทักษ์ป่าบางขนุนจึงถือได้ว่าป่าสงวนแห่งชาติป่าบางขนุนเป็นศูนย์รวมกิจกรรมต่างๆ ของภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

S__1499142

แต่เนื่องจากป่าบางขนุนมีปัญหาด้านการบุกรุกทำลายป่าและมีเข้าครอบครองพื้นที่มายาวนานกรมป่าไม้และจังหวัดภูเก็ตได้แก้ไขปัญหาเรื่องนี้มาโดยตลอดแต่สามารถแก้ไขปัญหาบัตรดังกล่าวได้เพียงบางส่วนเนื่องจากมีปัญหามีความซับซ้อนการดำเนินการตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพ.ศ. 2507 ในวันนี้ ถือได้ว่าเป็นมาตรการหนึ่งในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกถือครองพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าขนุนและเป็นไปตามนโยบายในการทวงคืนผืนป่าของรัฐบาล