ภูเก็ตจัดบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9

โพสเมื่อ : Tuesday, October 17th, 2017 : 11.02 am

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ตจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพจำนวน 89 รูป

เมื่อเวลา 07.00 น. วันนี้ (16ต.ค.) ที่วัดเทพวนาราม อ.ถลาง จ.ภูเก็ต สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต ได้จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ โดยมี นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส และมี พระราชสิริมุนี เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ตลอดจนมี นายสนิท ศรีวิหค นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายวิญญา ปลัดขวา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ-ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก

นายวิญญา ปลัดขวา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การจัดโครงการในครั้งนี้เป็นไปตามมติมหาเถรสมาคม ที่เห็นชอบให้จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ วันที่ 26 ตุลาคม 2560 โดยกำหนดให้ทุกจังหวัด จัดบรรพชาอุปสมบท จังหวัดละ 89 รูป ระหว่างวันที่ 16 – 30 ตุลาคม 2560 รวม 15 วัน ณ วัดที่เป็นศูนย์กลางที่เห็นเหมาะสม โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกสาขาอาชีพ ยื่นความจำนงโดยสมัครใจ ในส่วนของข้าราชการทุกประเภท พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ประสงค์จะลาอุปสมบท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในครั้งนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติให้ลาบรรพชาอุปสมบทได้โดยไม่ถือเป็นวันลา

นอกจากนี้ประชาชนที่ไม่สามารถบรรพชาอุปสมบทได้ ยังได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี เช่น ร่วมเป็นเจ้าภาพเครื่องอัตถบริขาร จัดตั้งโรงทาน และสนับสนุนการจัดงานตามศักยภาพ