ภูเก็ตคึกคัก รับวันหยุดยาว ทำรายได้เพิ่ม แม้ตลาดคนไทยชะลอตัว เพราะวิกฤติน้ำท่วมหลายจังหวัด

โพสเมื่อ : Friday, October 14th, 2022 : 1.11 pm

ท่องเที่ยวภูเก็ตคึกคักรับวันหยุดยาว นักท่องเที่ยวคนไทย – ต่างชาติเดินทางเข้าเพิ่ม คาดรายได้สะพัด ระบุปัญหาน้ำท่วมหลายจังหวัด ส่งผลกระทบต่อการเดินทางท่องเที่ยวของตลาดคนไทยที่ชะลอตัว เพราะส่วนใหญ่ยังเฝ้าติดตามสถานการณ์

นางสาวนันทาศิริ รณศิริ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศ สำนักงานภูเก็ต  กล่าวถึงสถานการณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต ในช่วงวันหยุดยาว ระหว่างวันที่ 13-16 ตุลาคม 2565 ว่า ในช่วงดังกล่าวคาดการณ์ว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าจังหวัดภุเก็ตเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเป็นวันหยุดยาว อัตราการเข้าพัก พักเฉลี่ยอยู่ที่ 39.16 %   มีจำนวนผู้เยี่ยมเยือน 152,691 คน/ครั้ง จะก่อให้เกิดรายได้เฉลี่ย 2,195.53 ล้านบาท

แต่อย่างไรก็ตามแม้ว่าช่วงนี้ จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาจังหวัดภุเก็ตเพิ่มขึ้น แต่ในสวนของกลุ่มนักท่องเที่ยวคนไทย พบว่ามีการเดินทางเข้ามาน้อยลง เนื่องจากปัญหาสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่หลายจังหวัดของประเทสไทย ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่เฝ้าสังเกตสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ประกอบกับมีคนจำนวนมากที่กำลังประสบปัญหาน้ำท่วม

จังหวัดภูเก็ตยังไม่มีสถานการณ์น้ำท่วมขัง  แต่ในบางพื้นที่อาจจะได้รับผลกระทบจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทย ส่งผลให้มีฝนตกบ้างในบ้างพื้นที่ และมีน้ำที่ระบายไม่ทันในบางพื้นที่ ซึ่งเป็นปรากฎการณ์ธรรมชาติในเดือน ก.ค.-ต.ค.ของภาคใต้ในทุก ๆ ปี

นายสาวนันทาศิริ ยังได้กล่าวต่อไปถึงจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากต่างประเทศในช่วงดังกล่าวว่า จะมี ผู้เดินทางจากต่างประเทศเข้ามาประมาณ 24,370 คน จาก 137 เที่ยวบิน  29 สายการบิน เสริมกับตลาดคนไทยที่เดินทางจากสายการบินภายในประเทศรวม 28,038 คน จาก 217 เที่ยวบิน 7 สายการบิน คาดการณ์อัตราการขนส่งผู้โดยสาร(โหลดแฟคเตอร์) อยู่ที่ประมาณ 70-90 %

ขณะที่ตามแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวจำนวนมาก ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ  เช่น อควาเรีย ภูเก็ต พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ใจกลางเมืองภูเก็ต ณ ศูนย์การค้า เซ็นทรัล ฟลอเรสต้า เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่จัดให้มีการแสดงสัตว์หลากชนิดกว่า 25,000 สายพันธุ์ พบว่าบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก