ภาครัฐ – เอกชน ขอคณะกรรมาธิการท่องเที่ยวขจัดอุปสรรค  Phuket Sandbox เดินต่อ

โพสเมื่อ : Monday, August 30th, 2021 : 3.33 pm

ภาครัฐเอกชนภูเก็ต ร่วมเสนอคณะกรรมาธิการท่องเที่ยววุฒิสภา ขจัดปัญหา Phuket Sandbox ขอลดเงื่อนไขการการเดินทางเข้าภูเก็ต รวมทั้งจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูท่องเที่ยว 5,000 ล้าน วัคซีนเข็ม 3 อีก กว่า 4 แสนโดส

ทั้งนี้ได้มีการรายงานสถานการณ์ท่องเที่ยวภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ว่า นับตั้งแต่เปิดโครงการวันที่ 1 กรกฎาคม จนถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2564 มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาแล้ว 25,866 คน ในจำนวนดังกล่าวพบติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 80 คน ส่วนใหญ่พบในการตรวจสวอปครั้งแรก  โดยนักท่องเที่ยว 5 อันดับแรกที่เดินทางเข้ามามากที่สุด ยกเว้นประเทศไทย ได้แก่ สหรัฐอเมริกา, UK, อิสราเอส, เยอรมัน และฝรั่งเศส  จุดหมายปลายทางหลังพักที่ภูเก็ต ครบ 14 วัน เดินทางต่อประกอบด้วย  กรุงเทพมหานคร, สุราษฎร์ธานี, เชียงใหม่, ประจวบคีรีขันธ์ และกระบี่ จากจำนวนห้องพักที่เปิดให้บริการ 30,000 ห้อง  จาก 370 โรงแรม มีอัตราการเข้าพักเฉลี่ย 8.64% หรือ ประมาณ 11 คืน มี

อย่างไรก็ตามในส่วนของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต  ได้มีการนำเสนอแผนที่จะเดินหน้าโครงการ “Phuket Sadbox” ต่อจากนี้ โดยได้นำเสนอปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข เพราะต่างมองว่า ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ถือเป็นความหวังของผู้ประกอบการและคนภูเก็ต โดยที่ผ่านมาเราได้มีการฉีดวัคซีนไปแล้ว 1 เข็มจำนวน 92% ของประชากร 400,000 ว่าคน และขีด 2 เข็มไปแล้วกว่า 77 % ของประชากร 350,000 คน  และพบว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดมีผู้ป่วยสีเขียวที่ไม่แสดงอาการกว่า 85%

ภาพรวมที่ขอให้กรรมาธิการฯ ช่วยนำเสนอปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการเดินหน้าต่อโครงการ  อาทิ เงื่อนไขการจัดทำเอกสารเพื่อเดินทางเข้ามา, การลดจำนวนครั้งของการสวอป, การเปิดให้มีเที่ยวบินภายในประเทศเพื่อให้สามารถต่อเครื่องได้สำหรับนักท่องเที่ยวแซนด์บ็อกซ์ การปรับหลักเกณฑ์สีความเสี่ยงของพื้นที่, ขอให้เร่งปรับปรุงระเบียบการขออนุญาตโรงแรมแต่ละประเภท, ส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ และการเปิดเส้นทางวันเดย์ทริป, การขอให้สนับสนุนจัดตั้งกองทุนเพื่อฟื้นฟูท่องเที่ยว จำนวน 5,000 ล้านบาท  เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบากรทุกระดับ  โดยเฉพาะในกลุ่มขนาดกลางและขนาดเล็ก ซึ่งเป็นผู้ประกอบการส่วนใหญ่ของภูเก็ต และกว่า 80% ยังปิดตัวอยู่  เป็นต้น และประเด็นปัญหาเรื่องของกาเร่งพัฒนาสาธารณูปโภคสาธารณูปการต่างๆ ด้วย

ขณะที่  พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฎิมาประกร ประธานกรรมาธิการฯ กล่าวว่า เนื่องจากภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ถือว่ามีความสำคัญในการเป็นต้นแบบของการนำไปใช้ในจังหวัดอื่นๆ ต่อไป ซึ่งข้อมูลที่มีการนำเสนอมานั้นจะได้นำไปแจ้งให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ โดยเฉพาะในประเด็นที่เป็นปัญหาอุปสรรค เพื่อจะได้หาแนวทางแก้ปัญหาต่อไป