พบยาบ้าระบาดมากสุดในภูเก็ต อบจ.ร่วมทุกหน่วยกำหนดมาตรการป้องกัน ปราบปราม

โพสเมื่อ : Thursday, November 3rd, 2022 : 1.42 pm

 

 พบยาบ้าระบาดมากในจังหวัดภูเก็ต อบจ.ภูเก็ต ร่วมทุกหน่วยงานกำหนดมาตรการ ป้องกัน ปราบปรม หยุดการแพร่ระบาดในพื้นที่ จังหวัดวางแผนปราบจริงจัง 

เมื่อเร็วๆนี้ นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต มอบหมายให้นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นายสุทธิรักษ์ ศรีจาด คณะทำงานนโยบายด้านสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดภูเก็ต (ศอ.ปส.จ.ภก) (ครั้งที่ 1) ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน พร้อมรับฟังการนำเสนอนโยบาย มาตรการ แนวทางปฏิบัติ และข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมี นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต

โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่า กล่าวว่า ปัจจุบันทางรัฐบาลได้มีการเพิ่มความเข้าในการปราบปรามยาเสพติดทุกชนิด สำหรับในส่วนของจังหวัดภูเก็ตทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้สั่งให้ทุกหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกัน โดยให้เพิ่มความเข้มงวดในเรื่องของการปราบปรามและเน้นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเพื่อนำไปสู่การจับกุมอย่างเป็นทางการ

นอกจากนี้ให้หน่วยงานที่สนับสนุนทุกหน่วย หากประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสารเรื่องยาเสพติดก็สามารถแจ้งมาทาง ศอ.ปสจ.ภก. หรือที่เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือที่ฝ่ายปกครองทุกอำเภอเพื่อที่จะได้มีการตรวจสอบและดำเนินการปราบปรามต่อไป

ทั้งนี้พบว่ายาเสพติดที่แพร่ระบาดในจังหวัดภูเก็ตยังคงเป็นยาบ้า เนื่องจากมีราคาลดลง ส่วนรองลงมาได้แก่ยาไอซ์ โคเคนแล ะเฮโรอีน ตามลำดับ ซึ่งหลังจากนี้ทางจังหวัดจะได้มีการปราบปรามอย่างเข้มข้นต่อไป