พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มอีก 7 คน จากสถานบันเทิงซอยบางลา แพร่เชื้อยืนยันแล้ว 20 คน

โพสเมื่อ : Friday, March 27th, 2020 : 11.04 am


คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตเผยยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในภูเก็ต เพิ่มอีก 7 คน ทุกรายติดเชื้อจากสถานบันเทิงซอยบางลา หาดป่าตอง ก่อนจังหวัดสั่งปิดในวันที่ 18 มี.ค.รวมยอดผู้ติดเชื้อจากซอยบางลา ณ วันนี้ จำนวน 20 คน แล้ว ขอความร่วมมือผู้ที่ทำงานอยู่ในซอยบางลา หรือ มีประวัติไปเที่ยวตาผับ บาร์ เฝ้าติดตามอาการ หากป่วย ไอ จาม มีน้ำหมูก ให้พบแพทย์ด่วน

 

วันนี้ (27 มี.ค.) คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ได้รายงานสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ว่า ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม – 26 มีนาคม 2563 จังหวัดภูเก็ตมีผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 แล้วจำนวน 41 ราย  โดยมีรายใหม่เพิ่มขึ้นอีก 7 ราย ในวันนี้ ผู้ป่วยรักษาหายกลับบ้านแล้ว 2 ราย กำลังรักษาพยาบาลอยู่ 39 ราย ทุกรายมีอาการอยู่ในเกณฑ์ที่ดีไม่มีอาการรุนแรง ทั้งนี้ผู้ป่วยทั้ง 39 รายนี้รวมอยู่ในรายงานผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันที่กระทรวงสาธารณสุขได้แถลงไปก่อนหน้านี้แล้ว

 

โดยผู้มีอาการเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสะสมทั้งหมด 835 ราย รายใหม่ 49 ราย โดยยังคงรักษาพยาบาล 119 ราย ในจำนวนนี้อยู่ระหว่างรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 80 ราย กลับบ้านแล้ว 716 ราย

 

สำหรับผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19  รายใหม่ทั้ง 7 ราย มีรายละเอียด ดังนี้ รายที่ 35 เป็นผู้หญิงไทย อายุ 22 ปี อาชีพพนักงานในสถานบันเทิงบริเวณ ซ.บางลา ต.ป่าตอง อ.กะทู้ มีประวัติใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันในสถานบันเทิงและนักท่องเที่ยวหลายสัญชาติ โดยเริ่มมีอาการป่วย วันที่ 14 มีนาคม 2563 มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยรายนี้ จำนวน 26 ราย

รายที่ 36 เป็นผู้หญิงไทย อายุ 38 ปี อาชีพพนักงานในสถานบันเทิงบริเวณ ซ.บางลา ต.ป่าตอง อ.กะทู้ มีประวัติใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันในสถานบันเทิงและนักท่องเที่ยวหลายสัญชาติโดยเริ่มมีอาการป่วยวันที่ 23 มีนาคม 2563 มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยรายนี้ จำนวน 2 ราย

 

รายที่ 37 เป็นผู้หญิงไทย อายุ 45 ปี อาชีพธุรกิจส่วนตัว มีประวัติใกล้ชิดกับน้องสาวซึ่งเป็นพนักงานในสถานบันเทิงบริเวณ ซ.บางลา ต.ป่าตอง อ.กะทู้ และเป็นผู้ป่วยยืนยัน 4 วันก่อน โดยเริ่มมีอาการป่วยวันที่ 24 มีนาคม 2563 มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยรายนี้ จำนวน 4 ราย

 

รายที่ 38 ผู้ชายไทย อายุ 31 ปี อาชีพพนักงานในสถานบันเทิงพื้นที่ป่าตอง มีประวัติสัมผัสกับนักท่องเที่ยวหลายประเทศ เริ่มมีอาการป่วยวันที่ 16 มีนาคม โดยเริ่มมีอาการป่วยวันที่ 16 มีนาคม 2563 มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยรายนี้ จำนวน 10 ราย

รายที่ 39 ผู้ชายชาวอิตาลี อายุ 32 ปี อาชีพพนักงานในสถานบันเทิงบริเวณ ซ.บางลา ต.ป่าตอง อ.กะทู้ มีประวัติใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันชาวฝรั่งเศสและนักท่องเที่ยวหลายสัญชาติโดยเริ่มมีอาการป่วยวันที่ 22 มีนาคม 2563 มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยรายนี้ จำนวน 7 ราย

 

รายที่ 40 ผู้ชายชาวอิตาลี อายุ 35 ปี อาชีพพนักงานในสถานบันเทิงบริเวณ ซ.บางลา ต.ป่าตอง อ.กะทู้ มีประวัติใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันชาวฝรั่งเศสและนักท่องเที่ยวหลายสัญชาติ โดยเริ่มมีอาการป่วยวันที่ 23 มีนาคม 2563 มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยรายนี้ จำนวน 6 ราย

 

รายที่ 41 ผู้ชายชาวอิตาลี อายุ 31 ปี อาชีพพนักงานในสถานบันเทิงบริเวณ ซ.บางลา ต.ป่าตอง อ.กะทู้ มีประวัติใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันชาวฝรั่งเศสและนักท่องเที่ยวหลายสัญชาติ  โดยเริ่มมีอาการป่วยวันที่ 20 มีนาคม 2563มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยรายนี้ จำนวน 8 ราย

ทั้งนี้ผู้ป่วยทุกราย ทีมงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตและผู้เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการสอบสวนควบคุม ป้องกันโรคตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข

สำหรับผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 ที่พบในจังหวัดภูเก็ตส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้ที่มีความเกี่ยวพันกับสถานบันเทิงในพื้นที่ ซ.บางลา ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ปัจจุบันมีผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 ที่มีความเชื่อมโยงในกลุ่มนี้ถึง 20 คน รวมถึงผู้ป่วยยืนยันที่จังหวัดตรัง ถึงแม้สถานบันเทิงในพื้นที่ป่าตองจะปิดไปแล้วตั้งแต่ 18 มีนาคม ตามคำสั่งจังหวัดภูเก็ต แต่เนื่องจากโรคนี้มีระยะฟักตัว 14 วัน ซึ่งจะทำให้ผู้ที่ได้รับเชื้อไปแล้วในช่วงที่สถานบันเทิงยังเปิดอยู่เริ่มมีอาการป่วยได้จนถึง 31 มีนาคม

 

จึงขอเน้นย้ำกลุ่มเสี่ยงดังกล่าวทั้งผู้ที่ยังอยู่ในภูเก็ตและผู้ที่เดินทางกลับภูมิลำเนาให้ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา หากมีอาการไข้ เจ็บคอ ไอ น้ำมูก ให้ป้องกันการแพร่เชื้อไปสู่คนใกล้ชิดด้วยการใส่หน้ากากอนามัย แยกตัวออกจากบุคคลอื่น และให้รีบไปพบแพทย์พร้อมทั้งแจ้งประวัติตามความจริงอย่างละเอียดโดยด่วน สำหรับประชาชนทั่วไป ขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด