ฝึกร่วมผสม Guardian sea  ไทย – สหรัฐ การปราบปรามเรือดำน้ำ

โพสเมื่อ : Sunday, April 7th, 2019 : 1.43 pm

ฝึกร่วมผสม Guardian sea 2019 กองทัพเรือไทย ร่วมกับกองทัพเรือสหรัฐ ในการปราบปรามเรือดำน้ำ ผลดีได้ฝึกกับเรือดำน้ำจริง รวมทั้งเป็นการเตรียมพร้อมรับเรือดำน้ำที่กำลังจะเข้ามาประจำการ

เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ ( 7 เม.ย.) บนเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช พลเรือตรีกำจร เจริญเกียรติ ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ 1 เป็นประธานเปิดการฝึกผสม Guardian sea 2019 ซึ่งเป็นการฝึกแบบทวิภาคี ระหว่างกองทัพเรือไทย กับ กองทัพเรือสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นการฝึกปฏิบัติการร่วมระหว่างเรือ และอากาศยานในการปราบปรามเรือดำน้ำ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 -11 เม.ย. นี้ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกองทัพเรือของทั้ง 2 ประเทศ

สำหรับการฝึกทักษะของเจ้าหน้าที่ทำงาน ไปจนถึงการปฎิบัติและการวางแผนของฝ่ายอำนวยการในการค้นหาตรวจจับและต่อตีเรือดำน้ำ โดยมีนาวาเอกสมาน ขันธพงษ์ เสนาธิการกองเรือฟริเกตที่ 1 เป็นผู้บังคับหมู่เรือฝึกผสม Guardian sea 2019 ฝ่ายกองทัพเรือไทย และ CAPL.Matthew Jerbi Commodore of Destroyer Squadron 7 เป็นผู้บังคับหมู่เรือฝึกร่วมฝ่ายกองทัพเรือสหรัฐ และมีเจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายไทย และสหรัฐฯ เข้าร่วม

สำหรับการฝึกผสม Guardian sea เริ่มมีการฝึกครั้งในปี 2555 หลังจากนั้นได้มีการฝึกร่วมมาอย่างต่อเนื่องตลอดทุกปี และได้มีการปรับเปลี่ยนการฝึกให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยจัดตั้งฝ่ายอำนวยการร่วม ระหว่างกกกองทัพเรือไทย และกองทัพเรือสหรัฐในการควบคุมการฝึก

ส่วนกำลังที่เข้าร่วมการฝึกในครั้งนี้ มีดังนี้ กองทัพเรือไทย ประกอบด้วย เรือหลวงภูมิพลอดุลเดช เรือหลวงตากสิน เรือหลวงล่องลม เฮลิคอปเตอร์ปราบเรือดำน้ำ ฮ.ปต.1 (s-708) ขณะที่กำลังพลของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วย เรือสงกำลังบำรุง  USNS GUADALUPE T-AO 200 2.2 เรือดําน้ำพลังงานนิวเคลียร (SSN) ชั้น Los Angeles

สำหรับพื้นที่ในการฝึก จะฝึกในพื้นที่ทะเลอันดามัน ซึ่งเป็นพื้นที่ ที่มีความลึกน้ำที่เหมาะกับการฝึกของเรือดำน้ำโดยเรือดำน้ำ สามารถซ่อนพรางจากการตรวจจับ ซึ่งจะทำให้หน่วยค้นหา และ ปราบเรือดำน้ำไดมีโอกาสใช้ความรูและประสบการณในการฝึกกับเรือดำน้ำจริง

ประโยชนที่จะไดรับจากการฝึกครั้งนี้จะทำให้กำลังพลของกองทัพเรือมีความรูความเข้าใจในขั้นตอนการ ปฏิบัติการร่วมกันระหว่าง เรือกับเรือ และ เรือกับอากาศยาน ในการปราบเรือดำน้ำ ซึ่งโอกาสที่จะฝึกกับเรือดำน้ำจริงนั้นหาไดยาก จึงจะเป็นประโยชนตอกองทัพเรือเป็นอย่างมาก

อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพรอมที่จะ ปฏิบัติการร่วมกับเรือดำน้ำที่จะเข้ามาประจำการในประเทศไทยในวันข้าง นอกจากนี้ยังเป็นโครงการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศให้ดียิ่งขึ้น

140129-N-EC099-109 PACIFIC OCEAN (Jan. 29, 2014) – The Military Sealift Command fleet replenishment oiler USNS Guadalupe (T-AO 200) and the frigate USS Ingraham (FFG 61) conduct a replenishment at sea alongside the aircraft carrier USS Ronald Reagan (CVN 76). Ronald Reagan is currently underway conducting training. (U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class Charles D. Gaddis IV/Released)