ผู้บริหารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ลงพื้นที่วิจัยโครงการ Karon Wellness Sandbox  

โพสเมื่อ : Friday, February 11th, 2022 : 5.43 pm

 

คณะผู้บริหารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เยี่ยมชมพื้นที่วิจัยโครงการ Karon Wellness Sandbox  เพื่อรองรับพื้นที่การจัดงาน Kata-Karon Specialised Expo Plus 2028 ณ The Beach Plaza Kata

วันที่ 10 ก.พ.) ที่ผ่านมา คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นำโดย ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นางเสาวภา จงกิตติพงศ์ ผู้อำนวยการกองสุขภาพระหว่างประเทศ พร้อมด้วย นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เข้าเยี่ยมชมพื้นที่การทำวิจัยโครงการ Karon Wellness Sandbox และโครงการ Mix use Kata Plaza Convention Hall & Green Mobility

โดยมี นายก้าน ประชุมพรรณ์ ประธานกรรมการในเครือเดอะบีช กรุ๊ป ให้การต้อนรับ และมีนายแพทย์กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต รศ.ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต (ม.อ.ภูเก็ต) หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ โครงการ The Beach Plaza ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต

เพื่อรองรับพื้นที่การจัดงาน Kata-Karon Specialised Expo Plus 2028 ณ The Beach Plaza Kata ในฐานะหนึ่งในตัวแทนโครงการภาคเอกชน พร้อมที่จะให้การสนับสนุน สสปน. (TCEB) และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ปัจจุบัน The Beach Plaza ได้มีการออกแบบและพัฒนาโครงการไปสู่เมือง Good City Good Health เพื่อให้สอดคล้องและส่งเสริมให้เกิดการจัดงาน Specialised Expo 2028 Phuket โดยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้เล็งเห็นว่าพื้นที่ กะตะ กะรน มีความเหมาะสมที่จะยกระดับการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ และรองรับการเป็น Expo Plus ที่ช่วยให้เกิดองค์ประกอบของการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจเวลเนสอันดามัน (Andaman Wellness Corridor : AWC) อีกด้วย