ผวจ.ภูเก็ต ขอทุกภาคส่วนทบทวนจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวย้ำต้องชัดเจน/มีจุดขาย

โพสเมื่อ : Tuesday, October 3rd, 2017 : 3.30 pm

ผู้ว่าฯภูเก็ตเชิญหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ทบทวนกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูเก็ต ต้องชัดเจน มีจุดขาย กลุ่มเป้าหมายทั้งคนไทยและต่างชาติ ผลรับกระจายทั่วถึง รายการวิ่งมาราธอนเป็นไฮไลน์ มาแรง แต่ละกิจกรรมมีคนร่วมจำนวนมาก แต่ละรายการทำรายได้สะพัด ตอบโจทก์ภูเก็ตสปอร์ตทัวร์ริซึม

เมื่อเวลา 10.00 น.วันนี้ (3 ต.ค.) ที่ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2560 โดยมีนายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นางกนกกิตติกา กฤตย์วุฒิกร ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานภูเก็ต นายวิรัช พาที ผอ.การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต นางศิวะรี วาเลาะห์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต นายฤกษฎา ตันสกุล นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ หน่วยงานราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการภาคเอกชน เข้าร่วม เพื่อกำหนดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่จะเกิดขึ้นในจังหวัดภูเก็ตในปี 2561 ที่จะถึง

 

โดยที่ประชุมได้พิจารณากิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของภูเก็ตตลอดปี 2560 ซึ่งมีทั้งกิจกรรมการจัดแสดงเรือ กิจกรรมวิ่ง-มาราธอน กิจกรรมงานประเพณี ปั่นจักรยาน กอล์ฟ และเทศกาลต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อที่จะปรับปรุงแก้ไขหรือส่งเสริมให้แต่ละกิจกรรมมีความโดดเด่นและสามารถดึงนักท่องเที่ยวให้เข้ามาภูเก็ตมากขึ้น ทั้งที่เป็นกิจกรรมจัดโดยหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ในส่วนของจังหวัดภูเก็ตนั้นอยากจะให้มีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกิดขึ้นทุกๆเดือน ที่นอกเหนือจากจุดขายในเรื่องของธรรมชาติ โดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนหรือกรีนซีซั่น โดยกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าจะต้องเป็นกิจกรรมทีมีความโดดเด่น จัดแล้วจะมีผลต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวของภูเก็ตอย่างไรบ้าง กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องมี่ความชัดเจน เป็นนักท่องเที่ยวคนไทย ต่างชาติ และผลที่จะเกิดกับการท่องเที่ยวจากกิจกรรมนั้นๆ จะต้องมีตัวชี้วัดที่ชัดเจน

นางกนกกิตติกา กฤตย์วุฒิกร ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานภูเก็ต กล่าวว่า ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้มอบนโยบายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของภูเก็ตที่จะเกิดขึ้นในปีหน้านั้น โดยต้องการให้กิจกรรมแต่ละกิจกรรมที่จะจัดขึ้นมีความชัดเจน  และแต่ละจะเดือนจะต้องมีความชัดเจนว่ามีกิจกรรมอะไรที่มีความโดดเด่นสามารถดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาได้ โดยในปี 2560 กิจกรรมที่จัดในภูเก็ตมีประมาณ 50 กิจกรรม โดยมีไฮไลน์อยู่ที่กิจกรรมวิ่งมาราธอนที่จัดโดยภาคเอกชนหลายๆกิจกรรมด้วยกัน เช่น การวิ่งรายการลากูน่า ภูเก็ต มาราธอน อินเตอร์เนชั่นแนล ไตรกีฬา ไอรอนแมน ภูเก็ต ภูเก็ตทอน ที่จะเกิดขึ้นในปลายปีนี้ คิงส์คัพ รีกัสต้า  และอื่นๆ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จัดขึ้นทุกๆปี มีปฏิทินที่แน่นอน เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าแข่งขันรอคอย มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก มีตัวชี้วัดที่ชัดเจน

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มให้ความสนใจ เช่น การแข่งขันเรือใบ งานแสดงเรือยอชต์ ปั่นจักรยาน การแข่งขันกอล์ฟ รวมถึงงานประเพณีต่างๆ ของภูเก็ต โดยเฉพาะประเพณีถือศีลกินผัก ที่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างชาติ เทศกาลอาหารพื้นเมืองภูเก็ต งานตรุษจีนย้อนอดีตเมืองภูเก็ต ถนนสายวัฒนธรรมกะ ทู้ อันดามันฮาลาล งานพ้อต้อ และอื่นๆ อีกมากมาย