นายก อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมจัดงาน “สดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร” และการแสดงละครอิงประวัติศาสตร์ฯ

โพสเมื่อ : Friday, March 11th, 2022 : 8.04 pm

 นายก อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมจัดงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร และการแสดง แสง สี เสียงละครอิงประวัติศาสตร์ ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร และกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ลานวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น” ประจำปี 2565 ณ บริเวณอนุสรณ์สถานเมืองถลาง

 

นายเรวัต  อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย ภูเก็ต นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต นายพงษ์สุระ คู่พงศกร เลขานุการนายก อบจ.ภูเก็ต นายสุทธิรักษ์ ศรีจาด คณะทำงานนโยบายด้านสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต นายวิวัฒน์ จินดาพล รองประธานสภา อบจ.ภูเก็ต และสมาชิกสภาฯ อ.ถลาง เขต 6 นายนพพันธ์ สืบศักดิ์ สมาชิกสภาฯ อ.ถลาง เขต 1 นายสิน คหาปนะ สมาชิกสภาฯ อ.ถลาง เขต 3 ว่าที่ร้อยตรี ชาญณรงค์ ประทีป ณ ถลาง สมาชิกสภาฯ อ.ถลาง เขต 5 และนางจริยา เจริญจิระตระกูล สมาชิกสภาฯ อ.เมือง เขต 4 ร่วมลงพื้นที่ ณ บริเวณอนุสรณ์สถานเมืองถลาง (บ้านเหรียง) ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมอันยิ่งใหญ่ งานสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2565 ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13-15  มีนาคม 2565

 

 

โดย อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับ จังหวัดภูเก็ต จัดงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร “งานแสดง แสง สี เสียงละครอิงประวัติศาสตร์ ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร และกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ลานวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น” ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2565 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต โดยนำเอาประวัติศาสตร์คู่บ้านคู่เมือง วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นในการนำเสนอเรื่องราวให้นักท่องเที่ยว ได้ทราบถึงประวัติศาสตร์ของจังหวัดภูเก็ต พร้อมเทิดทูนวีรกรรมอันหาญกล้าของสองวีรสตรีและวีรชนผู้กล้าเมืองถลาง ให้อนุชนได้มีโอกาสแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณแก่ผู้กระทำคุณประโยชน์ต่อแผ่นดิน ซึ่งได้ผสมผสานระบบแสง สี เสียง ในการเล่าเรื่องและเพิ่มความตื่นตาตื่นใจในการรับชม

 

 

โดยในปีนี้เป็นวาระครบรอบ 237 ปี วันแห่งถลางชนะศึก ซึ่งตรงกับวันที่ 13 มีนาคม 2565 จะดำเนินการ ภายใต้ชื่อเรื่อง “237 ปี น้อมสดุดี สองวีรสตรีศรีถลาง” อีกทั้งได้มีการคัดเลือกตัวละครจากบุคลากรในพื้นที่ และได้รับเกียรติจากนักแสดงรับเชิญ คุณนก จริยา แอนโฟเน่ และนักแสดงกิตติมศักด์ในจังหวัดภูเก็ต มาร่วมแสดงละครอิงประวัติศาสตร์ พร้อมนักแสดงกว่า 300 ชีวิต รวมถึงฉากการแสดงที่สมจริงกว่า 10 ฉาก

 

 

นอกจากไฮไลท์การแสดงแสง สี เสียงแล้ว ภายในงานตลอด 3 วัน จะมีกิจกรรมการแสดงวิถีพื้นบ้าน การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย การแสดงรองเง็งและมโนราห์ จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดูเก็ต การจำหน่ายสินค้าพื้นบ้าน สินค้า OTOP ของดีเมืองภูเก็ต อาหารอร่อยภูเก็ต จำนวนกว่า 200 ร้าน และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ อนุสรณ์สถานเมืองถลาง (บ้านเหรียง) ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต