นายก อบจ.ภูเก็ต นำทีมผู้บริหารตรวจเยี่ยม รพ.สต.บ้านแหลมชั่น พร้อมปรึกษาหารือการพัฒนา

โพสเมื่อ : Tuesday, May 2nd, 2023 : 3.58 pm

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายพงษ์สุระ คู่พงศกร เลขานุการนายก อบจ.ภูเก็ต นพ.บัญชา ค้าของ ที่ปรึกษาพิเศษนายก อบจ.ภูเก็ต นายมานพ ลีลาสุธานนท์ คณะทำงานนายก อบจ.ภูเก็ต นางอุษา สุขประเสริฐ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อ.เมือง เขต 12 นางปิยะพร โยธี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และนายจีรวุธ ทองทศ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านแหลมชั่น สังกัด อบจ.ภูเก็ต พร้อมปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานและรับฟังปัญหาเพื่อการพัฒนา รพ.สต. โดยมี นายวิวัฒน์ บุญช่วย ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านแหลมชั่น นายนิรมิตร เอี๋ยวสกุล ประธาน อสม.บ้านแหลมชั่น ต.วิชิต เจ้าหน้าที่ รพ.สต. และ อสม. เข้าร่วม