นายกรัฐมนตรี “เศรษฐา ทวีสิน” มาภูเก็ตอีก 29 ก.ย.นี้ ติดตามและขับเคลื่อน โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม ที่ยังล่าช้า

โพสเมื่อ : Thursday, September 21st, 2023 : 2.38 pm

วันนี้ (21 ก.ย.) ที่ ห้องประชุมมุขหลัง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน และคณะ โดยมีนายอานุภาพ เวชวานิชสนอง รองนายก อบจ.ภูเก็ต นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นายก้องศักดิ์ คู่พงศกร ประธานหอกาค้าจังหวัดภูเก็ต หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วม เพื่อพิจารณาโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมและอื่นๆของภูเก็ต ที่ยังล่าช้า รวมทั้งประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดอันดามัน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ zoom อีกด้วย

ทั้งนี้ เนื่องจากนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และคณะ มีกำหนดที่จะเดินทางมาจังหวัดภูเก็ตอีกครั้งในวันที่ 29 ก.ย.2566 เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการโครงสร้างพื้นฐานในจังหวัดภูเก็ต ตามที่นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีได้แจ้งต่อที่ประชุมร่วมรัฐสภา ครั้งที่ 6 เป็นพิเศษ เมื่อวันที่ 12 ก.ย.2566 ตามมาตรา 162 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ว่า จะลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามการขับเคลื่อนโครงการโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัดภูเก็ต ในช่วงสุดท้ายของเดือน ก.ย.2566 นี้

ในการเดินทางมาภูเก็ต ของนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 29 ก.ย.นี้ มาด้วยภารกิจหลักของกระทรวงคมนาคมและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยจะมาติดตามเรื่องหลักๆ เช่น การพัฒนาศักยภาพของสนามบินภูเก็ต สนามบินภูเก็ตแห่งที่ 2 (สนามบินพังงา) ในการรองรับนักท่องเที่ยว การจัดการขยะ ปัญหาน้ำ โครงการอันดามันเวสเนสคอร์ริดอร์ ผังเมือง และอื่นๆ รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานและระบบขนส่งมวลชนของจังหวัดภูเก็ต ที่ยังล่าช้า ในหลายๆ โครงการ

โดยจังหวัดภูเก็ต ได้เตรียมโครงการที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานในการนำเสนอนายกรัฐมนตรีและคณะเพื่อผลักดันให้โครงการเกิดขึ้นหลังจากที่ผลักดันกันมาเป็นเวลายาวนานแต่ยังไม่เกิดขึ้น โดยเฉพาะโครงข่ายด้านการคมนาคมทางบก เช่น โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 1 (ช่วงสนามบินภูเก็ต-ห้าแยกฉลอง) และระยะที่ 2 เส้นทางท่านุ่น-เมืองใหม่ ที่ได้ศึกษาโครงการรถไฟฟ้ารางเบา แต่ทางรัฐมนตรีคมนาคมสมัยที่ผ่านมาได้ให้ปรับเปลี่ยนเป็นรถเมล์ไฟฟ้า (BERT) ในระยะเริ่มต้น เพื่อทดลองวิ่งไปก่อน หากได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวจะมีการปรับเปลี่ยนเป็นเทรมต่อไปในอนาคต ซึ่งทางภาคเอกชนมองว่าคงต้องใช้เวลาอีกนานกว่าที่ภูเก็ตจะมีระบบขนส่งมวลตามที่ได้มีการศึกษา จึงอยากที่จะเสนอไปยังนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอให้ภูเก็ตมีระบบขนส่งมวลชนในเส้นทางสนามบิน-ห้าแยกฉลอง ซึ่งอาจจะเป็นรถเมล์ไฟฟ้าในเร็วๆนี้ เพื่อแก้ปัญหาการจราจรติดขัดและให้บริการนักท่องเที่ยว ซึ่งในส่วนของ อบจ.ภูเก็ต และ บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง พร้อมที่จะเข้ามาดำเนินการในจุดนี้ แต่ยังติดขัดในเรื่องของกฎหมายและขั้นตอนต่างๆ

โครงการทางพิเศษ เมืองใหม่-เกาะแก้ว-กะทู้ และโครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง (อุโมงค์ป่าตอง) ที่ล่าสุดการทางพิเศษแห่งประเทศไทยจะรวบรวมทั้งสองโครงการเข้าด้วยกันในการลงทุสนก่อสร้าง หลังจากที่ไม่มีเอกชนสนใจเข้ามาลงทุนโครงการอุโมงค์ป่าตอง เนื่องจากไม่คุ้มค่ากับการลงทุน ทางภาคเอกชนมองว่าไม่ควรที่จะรวมทั้งสองโครงการเข้าด้วยกัน อยากจะให้เร่งดำเนินการโครงการทางพิเศษเมืองใหม่-เกาะแก้ว-กะทู้ เพราะจะช่วยแก้ปัญหาการจราจรได้อย่างแท้จริง

 

นอกจากนี้ ยังมีโครงการก่อสร้างเพิ่มช่องทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4027 ตอนบ้านพารา-เมืองใหม่ ที่ยังติดขัดในเรื่องของ EIA โครงการท่าอากาศยานภูเก็ตแห่งที่ 2 (สนามบินพังงา) ค่าเก็บสัมปทานรถแท็กซี่สนามบินภูเก็ต ระบบลงทะเบียนผู้โดยสารขึ้นเรือ และการบริหารจัดการน้ำของภูเก็ตและอันดามัน เป็นต้น