“ธนูศักดิ์ พึ่งเดช” ได้รับความไว้วางใจ นั่งประธานหอการค้าภูเก็ต คนใหม่

โพสเมื่อ : Friday, February 22nd, 2019 : 6.12 pm

 หอการค้าจังหวัดภูเก็ต จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 เลือก “ธนูศักดิ์ พึ่งเดช” นั่งประธานหอการค้าภูเก็ต คนใหม่

เมื่อเวลา 13.00 น.วันนี้ (22 ก.พ.) หอการค้าจังหวัดภูเก็ต จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานของหอการค้าภูเก็ตให้สมาชิกกว่า 700 หน่วยงานได้รับทราบ โดยมีนายสุรชัย ชัยวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการ และสมาชิก เข้าร่วม ในโอกาสนี้ นายภัคพงศ์ ทวิวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้ปาถกฐาพิเศษเรื่องการพัฒนาภูเก็ต

โดยการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ในครั้งนี้ ได้มีการเลือกตั้งประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ตคนใหม่และคณะกรรมการชุดใหม่แทนนายสุรชัย ชัยวัฒน์ ที่ครบวาระ การเลือกตั้ง ปรากฏว่า นายธนูศักดิ์ พึ่งเดช รองประธานหอกรค้าภูเก็ต อดีตนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ต และประธานบริหาร กลุ่มบริษัท เจ.ดี.พูลส์ ได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกหอการค้าภูเก็ตเป็นประธานหอการค้าภูเก็ตคนใหม่