ท่าอากาศยานภูเก็ตยังเฝ้าระวังเข้ม ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส โคโรนา

โพสเมื่อ : Wednesday, January 29th, 2020 : 10.19 am

ยังเฝ้าระวังเข้ม ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส โคโรนา ท่าอากาศยานภูเก็ต แจกหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ และผ้าเช็ดทำความสะอาด ให้กับผู้โดยสารและผู้ขับขี่รถยนต์บริการสาธารณะ

นายภาคิน ศิริจันทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายการท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานภูเก็ต เป็นผู้แทนท่าอากาศยานภูเก็ต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันแจกหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ และผ้าเช็ดทำความสะอาด ให้กับผู้โดยสารและผู้ขับขี่รถยนต์บริการสาธารณะ ภายใน ท่าอากาศยานภูเก็ต เพื่อความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้กับ ผู้มาใช้บริการท่าอากาศยานภูเก็ต ณ ชานชลาขาเข้าอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศท่าอากาศยานภูเก็ต