ท่าอากาศยานภูเก็ตพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว เปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัย ช่วงเทศกาลคริสต์มาส-ปีใหม่

โพสเมื่อ : Wednesday, December 25th, 2019 : 6.39 pm

 

ท่าอากาศยานภูเก็ตพร้อมรับผู้โดยสาร ในช่วงคริสต์มาสและปีใหม่ เปิดศูนย์อำนวยความสะดวกผู้โดยสาร ตลอด 24 ชั่วโมง สนธิกำลังหน่วยงานเกี่ยวข้องดูแลความปลอดภัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว

เมื่อเวลา 09.30 น.วันนี้ (25 ธ.ค.) เรืออากาศตรี ธานี ช่วงชู ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต เป็นประธานปล่อยแถวเตรียมความพร้อมรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ 2563 โดยมี นางกัลยรัตน์ สุทธิพัฒนกิจ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต (สายสนับสนุนธุรกิจ) ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่การท่า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต

การปล่อยแถวเตรียมความพร้อมรักษาความปลอดภัยในครั้งนี้ เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างท่าอากาศยานภูเก็ตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 12 หน่วยงาน เช่น หมวดบินเฉพาะกิจ กองเรือปฏิบัติการ ทัพเรือภาคที่ 3 อำเภอถลาง สภ.สาคู ตำรวจท่องเที่ยว การบินไทย คณะกรรมการดำเนินงานธุรกิจการบิน เป็นต้น เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจ ในการรักษาความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวและผู้โดยสารที่มาใช้บริการท่าอากาศยานภูเก็ตในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ 2563

หลังจากนั้น เรืออากาศตรี ธานี ช่วงชู ได้เป็นประธานเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกผู้โดยสารช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ณ ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารต่างประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยเหลือผู้โดยสารในการเดินทางมาภูเก็ตในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ถึง วันที่ 2 มกราคม 2563 โดยได้บูรณาการร่วมกับ 5 หน่วยงาน ประกอบด้วย กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว สถานีตำรวจสาคู กองปฏิบัติการ ทัพเรือภาคที่ 3 ด่านตรวจคนเข้าเมือง และ ด่านศุลกากร หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อศูนย์ฯ โทร.076-351500 ตลอด 24 ชั่วโมง

เรืออากาศตรี ธานี ช่วงชู ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต กล่าวว่า การปล่อยแถวเตรียมความพร้อมรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร และการเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกผู้โดยสารในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ในวันนี้นั้น เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม ในการสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารมีข้อขัดข้องในการเดินทาง ให้ได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น ตั้งแต่วันที่ 25 ธ.ค.-2 ม.ค.2563 นี้

ผอ.ท่าอากาศยานภูเก็ต ยังกล่าวถึงภาพรวมผู้โดยสารที่ใช้บริการท่าอากาศยานภูเก็ต ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่นั้น จากการติดตามตัวเลขผู้โดยสารที่ผ่านท่าอากาศยานภูเก็ตเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว และจากการเช็คตัวเลขผู้โดยสารวันต่อวัน ปรากฏว่าในวันนี้ผู้โดยสารไม่ต่ำกว่า 61,000 คน จากจำนวนเที่ยวบิน 350 เที่ยวบิน และคาดว่าในช่วงวันที่ 30-31 ธ.ค.นี้ จะมีผู้โดยสารผ่านท่าอากาศยานภูเก็ตไม่ต่ำกว่าวันละ 65,000 –70,000 คน เที่ยวบินอยู่ที่ 360-380 เที่ยวบิน เนื่องจากช่วงดังกล่าวเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาภูเก็ตเป็นจำนวนมาก ซึ่งท่าอากาศยานภูเก็ตได้เตรียมความพร้อมในการให้บริการนักท่องเที่ยวให้เกิดความประทับใจและมีความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2536 นี้