“ท็อป จิรายุส” นำ Bitkub WorldTech แสดงวิสัยทัศน์ “Metaverse กับการศึกษาในอนาคต”

โพสเมื่อ : Tuesday, March 1st, 2022 : 6.07 pm

“ท็อป จิรายุส” นำ Bitkub WorldTech แสดงวิสัยทัศน์ “Metaverse กับการศึกษาในอนาคต” ในงานวันการศึกษาเอกชนภาคใต้ ครั้งที่ 6 ที่จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนภาคใต้ จัดงานวันการศึกษาเอกชนภาคใต้ ครั้งที่ 6 โดยมีผู้เข้าร่วมจากเครือข่ายข่ายโรงเรียนเอกชนภาคใต้กว่า 30 แห่ง ในการนี้ บริษัท บิทคับ เวิลด์เท็ค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างกลุ่มนายวิชัย ทองแตง นักลงทุนชื่อดัง และบริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด ได้เข้าร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้ ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ จังหวัดภูเก็ต ได้รับเกียรติจาก ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต, ข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, นายกสมาคมทางการศึกษาเอกชน, กรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, ผู้บริหาร, ครู, นักเรียนโรงเรียนเอกชน และเครือข่ายการศึกษาเอกชนภาคใต้ เข้าร่วมกว่า 300 คน

การเสวนาในครั้งนี้ นายจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ผู้ก่อตั้งและเจ้าของธุรกิจ Bitkub WorldTech (บริษัท บิทดับ เวิลด์เทค จำกัด) ได้บรรยายในหัวข้อ “Metaverse กับการศึกษาในอนาคต” โดยกล่าวว่า Metaverse เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงโลกในการเชื่อมโลกจริงและโลกเสมือน เมื่อผู้คนสามารถใช้ชีวิตทำกิจกรรมต่างๆ ซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการระหว่างกันได้ระหว่าง 2 โลกนี้ และภาคการศึกษาจะเป็นอย่างไรต่อไป

นายจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ผู้ร่วมก่อตั้ง Bitkub World Tech เปิดเผยว่า บริษัท Bitkub World Tech ต้องการสร้างสิ่งที่จะนำมาเติมเต็มเพื่อทุกคน เพื่อยกระดับแรงงานประเทศไทยให้มีทักษะที่สูงขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และยกระดับศักยภาพการแข่งขันธุรกิจ รวมไปถึงทักษะแรงงานแห่งอนาคต โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาระบบการศึกษาและพัฒนาคุณภาพของเด็กไทยให้สามารถที่จะปรับตัวทันกับโลกอนาคต โดยเริ่มจากกลุ่มอาชีวศึกษา ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสในการพัฒนาทักษะที่ตรงความต้องการของตลาดอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ ระบบการศึกษาควรจะเปลี่ยนวิธีการเข้าถึงแบบผสมผสานกันของเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เป็น Package เดียว ที่จะทำให้ประสบการณ์การศึกษาเปลี่ยนไปที่เรียกว่า Open Application ที่จะทำให้ต้นทุนการศึกษาไม่สูงมาก เพราะเป็นระบบออนไลน์ที่สอนได้มากกว่าห้องเรียนเดียว และสามารถอยู่ได้ทุกพื้นที่ และยังคงเชื่อมั่นว่าการศึกษาคือรากฐานสำคัญ ที่จะทำให้เมืองไทยหลุดจากกับดักรายได้ปานกลาง และจะเป็นการแก้ไขปัญหาการศึกษาที่ตรงกับโลกอนาคต และจากกลุ่มอาชีวะจะขยายไปยังกลุ่มมัธยมรวมถึงพนักงานที่ทำงานแล้ว เพื่อเป็นวัคซีนให้กับตัวเองต่อไป

ในงานนี้ ยังได้รับเกียรติจาก คุณวิชัย ทองแตง ประธานบริษัท บิทคับ เวิลด์เทค จำกัด ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ Digital Transform แบบไทย มีเนื้อหาโดยสรุปว่า กระบวนการเปลี่ยนถ่ายของเทคโนโลยีขาดไปสิ่งหนึ่งคือ คุณธรรมและจริยธรรม ผมเล็งเห็นถึงความปลอดภัยของทุกคนที่จะไม่ตกเป็นเหยื่อของดิจิทัล และต้องการปลูกฝังให้เยาวชนใช้เทคโนโลยีอย่างมีคุณธรรมและนำเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อสร้างประโยชน์แก่ชาติบ้านเมือง นอกจากนี้ผมต้องการนำ Bitkub World Tech เข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชนของจังหวัดภูเก็ตในการสร้างภูเก็ต Metaverse ให้เป็น Travel Destination แห่งใหม่ของโลกในยุคดิจิทัล

ทั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญพิเศษ คุณกฤษฏิ์กุล ชุมแก้ว หรือที่รู้จักกันในนาม “แต๋ง อาฟเตอร์ยัม” ผู้ก่อตั้งและเจ้าของแบรนด์อาฟเตอร์ ยัม ได้เข้าร่วมแบ่งปันประสบการณ์จากการนำความรู้หรือประโยชน์ของเทคโนโลยี การเก็บข้อมูลในฐานข้อมูล และโซเชียลมีเดีย มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจจริง ถึงแม้จะเป็นธุรกิจ SME เป็นร้านอาหารร้านยำทั่วไป แต่หากมีการปรับตัวและนำสิ่งใหม่เข้ามาใช้พัฒนาธุรกิจก็สามารถสร้างแบรนด์ เพิ่มยอดขาย และต่อยอดเพิ่มมูลค่าได้

ปิดท้ายโดย ดร.ปริญญ์ ศุกรีเขตร ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและผู้ก่อตั้งสถาบัน Finn School of Business and Tourism ผู้เชี่ยวชาญด้าน Blockchain และ Metaverse จาก Blockchain Council สหรัฐอเมริกา ได้ขึ้นบรรยายในหัวข้อ Metaverse กับการศึกษาในอนาคต โดยมีเนื้อหาสรุปว่า การรับข้อมูลจากเมื่อก่อนถึงปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปมาก ตั้งแต่ยุคเว็บ 1.0 ที่หน้าเว็บไซต์อ่านได้อย่างเดียว ต่อมายุคเว็บ 2.0 ที่มีการอ่านและสามารถตอบโต้กันได้ จนถึงปัจจุบันนี้ที่ในอีก 10 ปีข้างหน้า ถึง 2573 ที่จะมีการนำเว็บ 3.0 ที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาหลอมรวมกัน เช่น IoT AI VR AR Metaverse และนำเสนอหลักสูตร 5 Game Changing for Digital Transformation จาก Bitkub World Tech ซึ่งเป็นคอร์สเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องเทคโนโลยีเกิดใหม่ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก

 

ผู้ที่สนใจกิจกรรมของ Bitkub World Tech และหลักสูตร 5 Game Changing สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ facebook : bitkubworldtech