ททท.ฉินตู จัดกิจกรรม Amazing Thailand Networking Event เชื่อมเครือข่ายพันธมิตร

โพสเมื่อ : Tuesday, January 14th, 2020 : 12.07 pm

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเฉิงตู จัดกิจกรรม Amazing Thailand Networking Event ณ นครเฉิงตู สร้างความเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรด้านการท่องเที่ยว

เมื่อเร็วๆ นี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเฉินตู จัดกิจกรรม Amazing Thailand Networking Event ณ นครเฉิงตู ขึ้น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว เป็นกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ที่สร้างความเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรในพื้นที่ โดยมีเอเจนท์ 65 ราย สื่อมวลชน 40 ราย สายการบิน 15 ราย องค์กรเอกชนและหน่วยงานรัฐในพื้นที่มาร่วมงานประมาณ 230 คน ซึ่งได้รับเกียรติจาก รักษาการกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู และ Mr. Yuan Shijun, Director of International Communication & Exchange Department, Sichuan Provincial Culture and Tourism Board มากล่าวต้อนรับในงาน

นอกจากนั้นทาง ททท สนงเฉิงตู ได้มอบโล่เกียรติคุณแก่พันธมิตร 3 ประเภท คือ ประเภทความร่วมมือทั่วไป, ประเภทส่งเสริมตลาดดีเด่น (มียอดแพคจำนวนมาก), และประเภทส่งเสริมตลาดเฉพาะกลุ่ม (เพื่อกระตุ้นให้จัดทำแพคเกจคุณภาพมากยิ่งขึ้น)

นายจรัญ ชื่นในธรรม ผู้อำนวยการ ททท สนง เฉิงตู กล่าว สรุปสถานการณ์ การท่องเที่ยวปี 2019 ที่ผ่านมา และชี้แนวโน้มตลาดในปี 2020 ซึ่งจำเป็นต้องมีความร่วมมือที่ดียิ่งขึ้น เนื่องจากยังมีปัจจัยเสี่ยงและการแข่งขันสูงในตลาด

ผลสะท้อนจากพันธมิตร ทำให้เห็นว่า ททท. มีความใกล้ชิดและให้ความร่วมมือในการส่งเสริมตลาดอย่างต่อเนื่อง สามารถรักษาส่วนแบ่งตลาดได้อย่างดี ตลอดจนกระตุ้นให้มีการพัฒนาแพคเกจไปสู่กลุ่มคุณภาพมากยิ่งขึ้น

นอกจากนั้นการจัดงานในครั้งนี้ ยังได้มีการแนะนำ นางกนกกิตติกา กฤตย์วุฒิกร ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานภูเก็ต ที่จะมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเฉินตู ในเดือนกุมภาพันธ์ นี้ให้พันธมิตรได้รู้จักเพื่อการประสานงานต่อไปด้วย