“ตลาดนัดพาณิชย์” ระหว่างวันที่ 3 – 4 ธ.ค. นี้ พบสินค้าราคาพิเศษมากมาย

โพสเมื่อ : Tuesday, December 3rd, 2019 : 2.33 pm

 คึกคัก พาณิชย์จังหวัดภูเก็ต จัดงาน “ตลาดนัดพาณิชย์” ครั้งที่ 6  ระหว่างวันที่ 3 – 4 ธันวาคม 2562 พบกับสินค้าราคาพิเศษ ณ บริเวณลานหน้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต

วันนี้ (  3 ธ.ค.) เวลา 08.00 น. นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิด “ตลาดนัดพาณิชย์”ครั้งที่ 6  ประจำปี 2562 ณ บริเวณลานหน้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนภาครัฐเอกชน กลุ่มผู้จำหน่ายสินค้า เกษตรกร และประชาชนเข้าร่วม

 

นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า กิจกรรมตลาดนัดพาณิชย์เป็นกิจกรรมที่ดีที่สร้างโอกาสให้เกษตรกรได้นำสินค้ามาจำหน่ายโดยไม่ต้องจ่ายค่าเช่าพื้นที่และเป็นช่องทางให้ประชาชนได้มาซื้อสินค้าราคาถูกและมีคุณภาพ จึงควรจะจัดอย่างต่อเนื่องในปีต่อๆไปเพราะเกิดประโยชน์ทั้งต่อกลุ่มเกษตรกร และกลุ่มผู้บริโภคอย่างแท้จริง

ด้าน นางศศิพิมล มงคล พาณิชย์จังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม,กระทรวงสาธารณสุข ,ธ.ก.ส. หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรม กลุ่ม Biz Club อบจ.ภูเก็ต บริษัทเอกชน และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ร่วมกันจัดงาน “ตลาดนัดพาณิชย์” เพื่อ จัดจำหน่ายสินค้าราคายุติธรรม

รวมทั้ง เพื่อให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพ และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า ของกลุ่มเกษตรกรและสมาชิกของหน่วยงานพันธมิตร มีสินค้ากว่า 100 รายการ อาทิ ข้าวสาร ไข่ไก่ เนื้อสัตว์ น้ำมันพืช น้ำตาลทราย พืชผักผลไม้ในท้องถิ่นฯลฯ

โดยในปี 2562 ดำเนินการจัดมาแล้ว 5 ครั้งเกิดการจับจ่ายใช้สอยกว่า 1,040,000 บาท โดยครั้งนี้กำหนดจัดเป็นครั้งที่ 6 ในระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2562 ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต  โอกาสนี้ขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจเดินทางมาจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าคุณภาพราคาถูกได้จนถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต