ดีแทค แอคเซอเลอเรทร่วมผลักดันภูเก็ต สมาร์ท ซิตี้ ในงานสตาร์ทอัป และดิจิทัลไทยแลนด์

โพสเมื่อ : Sunday, September 18th, 2016 : 1.51 pm

 

ดีแทค แอคเซอเลอเรท สัญจรภูเก็ต ร่วมผลักดันภูเก็ต สมาร์ท ซิตี้ ในงานสตาร์ทอัป และดิจิทัลไทยแลนด์ พร้อมยกทีมสตาร์ทอัปที่ประสบความสำเร็จ ทั้งสกูตตาร์ เคลมดิ เทคมีทัวร์ และเฟรชเก็ต ร่วมแชร์ประสบการณ์ก้าวเข้าสู่เส้นทางการเป็นสตาร์ทอัป

IMG_2557

เมื่อวันที่ 16 ก.ย.ที่ผ่านมา ดีแทค แอคเซอเลอเรท โครงการบ่มเพาะสตาร์ทอัปเบอร์ 1 ของไทย ร่วมงานสตาร์ทอัปและดิจิทัล ไทยแลนด์ (Startup Thailand & Digital Thailand) จัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จ.ภูเก็ต ร่วมแสดงนิทรรศการให้ความรู้ พร้อมยกทีมสตาร์ทอัปที่ประสบความสำเร็จ เช่น สกูตตาร์ (Skootar) เคลมดิ (Claim Di) เทคมีทัวร์ (Take Me Tour) และเฟรชเก็ต (Freshket) มาแชร์ประสบการณ์ และให้ความรู้ในการเริ่มต้นเข้าสู่เส้นทางการเป็นสตาร์ทอัป นักรบเศรษฐกิจพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และช่วยกระตุ้นผู้ประกอบการธุรกิจ SME สนับสนุนให้เกาะภูเก็ต สวรรค์ของนักท่องเที่ยว เป็นเมืองซูเปอร์ คลัสเตอร์ (Super Cluster) หรืออุตสาหกรรมแห่งอนาคตสําหรับกิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อสร้างความแข็งแกร่งด้านอุตสาหกรรมดิจิทัล ช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว พร้อมก้าวสู่เมืองอัจฉริยะ หรือสมาร์ท ซิตี้ (Smart City) และผลักดันให้ภูเก็ตเป็นศูนย์กลางธุรกิจดิจิทัล (Digital Hub)

 

นายสมโภชน์ จันทร์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมธุรกิจและดีแทค แอคเซอเลอเรท บริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีความโดดเด่นทางด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นหลัก ในขณะที่ ซิป้า (SIPA) สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์กรมหาชน) ก็ระบุว่า ภูเก็ต สมาร์ทซิตี้ จะเน้นสร้างอุตสาหกรรมดิจิทัลขึ้นมารองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาควบคู่กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้ยั่งยืน ภูเก็ต มีประชากร 378,364 คน แต่มีนักท่องเที่ยวในปี 2557 สูงถึง 11,855,000 คน หรือคิดเป็น 3 เท่าของประชากรในพื้นที่ และในจำนวนนักท่องเที่ยวนี้เป็นชาวต่างชาติถึง 70% กิจการส่วนใหญ่เป็นของต่างชาติจึงเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมในการดึงชาวต่างชาติที่มีความชำนาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้เข้ามาจัดตั้งบริษัท หรือสาขาที่ภูเก็ต นอกจากการเติบโตด้านการท่องเที่ยวแล้ว ภูเก็ตยังได้ถูกกำหนดให้เป็น 1 ใน 9 ของซูเปอร์ คลัสเตอร์ (Super Cluster) หรืออุตสาหกรรมแห่งอนาคตสําหรับกิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อสร้างความแข็งแกร่งด้านอุตสาหกรรมหวังช่วยลดต้นทุนการผลิต เสริมศักยภาพ

IMG_2538

เนื่องจากตระหนักถึงการเติบโตด้านการท่องเที่ยวและการสร้างอุตสาหกรรมดิจิทัลของภูเก็ต จากเหตุผลดังกล่าว ดังนั้น เพื่อสนับสนุนให้ภูเก็ตก้าวสู่การเป็นสมาร์ทซิตี้ จึงได้ริเริ่มจัดดีแทค แอคเซอเลอเรท และผองเพื่อน ขึ้น ในงานสตาร์ทอัปและดิจิทัล ไทยแลนด์ ครั้งนี้ก็ได้นำทีมสตาร์ทอัปมาแชร์ประสบการณ์ และสร้างความตื่นตัวให้แก่ผู้ประกอบการเทคสตาร์ทอัปในภูเก็ตโดยมีรูปแบบ และวัตถุประสงค์ 3 ข้อ คือ เพื่อค้นหาสตาร์ทอัปช้างเผือกที่มีบุคลิก หรือคุณลักษณะในการเป็นสตาร์ทอัป ทั้งความปรารถนาอันแรงกล้า หรือ passion ความต้องการแก้ปัญหาให้แก่คนหมู่มากในสังคม และประเทศชาติ มีสินค้า และบิสิเนสโมเดลที่เป็นที่ต้องการของตลาด หรือตอบโจทย์เพนพอยนต์ของตลาดได้ นำเอาองค์ความรู้ในบูทแคมป์จากกูรูระดับโลกมาแชร์ให้เพื่อนๆ สตาร์อัปในภูเก็ต ได้รับความรู้อย่างทัดเทียมกับสตาร์ทอัปในกรุงเทพฯ เพราะเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง หลังจากที่ไปจัดงานมาเรารู้สึกได้ถึงพลังของสตาร์ทอัป คอมมูนิตี โดยได้รับความสนใจมาร่วมงานอย่างคับคั่ง โดยเฉพาะในภูเก็ต ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเติบโตของสตาร์ทอัป อีโคซิสเต็ม ชุมชนของเหล่าสตาร์ทอัป และโคเวิร์กกิ้งสเปซ

 

.เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับสตาร์ทอัป คอมมูนิตีในระดับท้องถิ่น เพื่อช่วยภาครัฐในการผลักดันผู้ประกอบการธุรกิจรุ่นใหม่ในท้องถิ่นให้มีศักยภาพ รองรับการขยายตัวของธุรกิจในท้องถิ่น จังหวัด รวมถึงภูมิภาค การขยายตลาด AEC เป็นการพัฒนากระบวนการเริ่มขับเคลื่อนธุรกิจสายใหม่ๆ ที่เป็นนวัตกรรมให้แก่ประเทศ ซึ่งเป็นการดำเนินไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ว่า “ไทยต้องผลิตนักรบเศรษฐกิจขึ้นมาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้”

IMG_2556

จากข้อมูลของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในปัจจุบันมีสตาร์ทอัปในประเทศไทยไม่ต่ำกว่า 500 ราย โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่กรุงเทพฯ (80%) ภูเก็ต (5%) และเชียงใหม่ (10%) โดยมีกลุ่มธุรกิจที่น่าสนใจหลากหลายด้าน เช่น การท่องเที่ยวและโรงแรม ธุรกิจความงามและสุขภาพ กลุ่มธุรกิจเกษตรและอาหาร รวมถึงไอทีและดิจิทัลคอนเทนต์

IMG_2544