“ดีป้า” โชว์ศักยภาพ ท่าเรืออัจฉริยะ-กักตัววิถีใหม่บนเรือยอชต์ และ Command Center ป่าตอง

โพสเมื่อ : Saturday, March 27th, 2021 : 12.10 pm

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดพื้นที่โชว์ผลงาน “ท่าเรืออัจฉริยะ” และ “กักตัววิถีใหม่บนเรือยอชต์” สร้างความมั่นใจเที่ยวทะเลอย่างปลอดภัย รวมทั้งศูนย์บัญชาการและรวบรวมข้อมูลระดับเมืองของเทศบาลป่าตอง อีกหนึ่งโครงการที่ดีที่สุด

เมื่อเร็วๆนี้ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Depa) นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่สะพานท่าเทียบเรืออ่าวปอ ในอำเภอถลาง เยี่ยมชมโครงการท่าเรืออัจฉริยะ และโครงการกักตัววิถีใหม่บนเรือยอชต์ เพื่อติดตามการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวทางทะเล รวมถึงการกักตัววิถีใหม่บนเรือยอชต์ของนักท่องเที่ยวที่เดินทางโดยเรือยอชต์ก่อนขึ้นฝั่งจังหวัดภูเก็ต เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเสริมความปลอดภัย อีกทั้งเป็นการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างมีประสิทธิภาพ และ ศูนย์ Command Center ป่าตอง แพลตฟอร์มบริหารข้อมูลเมือง พร้อมก้าวสู่ภูเก็ตเมืองอัจฉริยะ ณ เทศบาลตำบลป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต

นายประชา อัศวธีระ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ภาคใต้ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า กล่าวว่า โครงการท่าเรืออัจฉริยะ จัดทำขึ้นเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวทางทะเล โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้บริหารจัดการท่าเทียบเรือ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาระบบลงทะเบียน เพื่อให้ผู้ประกอบการนำเที่ยวหรือเจ้าของเรือกรอกข้อมูลรายชื่อผู้โดยสาร กัปตัน ลูกเรือ รวมถึงชื่อเรือ และเส้นทางเดินเรือก่อนเรือออกจากท่าในแต่ละวัน จากนั้นระบบจะรายงานข้อมูลต่าง ๆ ให้กรมเจ้าท่าดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องและจัดเก็บข้อมูล เพื่อเป็นไปตามมาตรการรักษาความปลอดภัย นอกจากนี้ ยังมีประตูอัตโนมัติ ตู้อุปกรณ์ (Kiosk) ลงทะเบียนผู้โดยสารหน้าท่าเรือ พร้อมกล้องซีซีทีวีตรวจวัดอุณหภูมิและตรวจจับใบหน้า เครื่องอ่านบัตรประชาชนและหนังสือเดินทาง รวมถึงให้บริการสายรัดข้อมือติดตามตัวบุคคลและร้องขอความช่วยเหลือเมื่อประสบภัย

“แพลตฟอร์มทั้งหมดถูกออกแบบมาในลักษณะ One Stop Service ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อข้อมูลด้านประกันภัยแบบอัตโนมัติเมื่อมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น โดยนักท่องเที่ยวสามารถนำสายรัดข้อมือยืนยันการเคลมประกันกับโรงพยาบาลได้โดยไม่จำเป็นต้องติดต่อประกันภัยหรือนำเอกสารยืนยันตัวตนยื่นก่อนการรักษา ซึ่งเป็นการช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลาอย่างมาก” ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ภาคใต้ ดีป้า กล่าวและว่า

ส่วนโครงการกักตัววิถีใหม่บนเรือยอชต์ เป็นการบูรณาการการทำงานระหว่าง ดีป้า และพันธมิตร จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเสริมความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางโดยเรือยอชต์ก่อนขึ้นฝั่งจังหวัดภูเก็ต อีกทั้งเป็นการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับขั้นตอนการให้บริการของโครงการฯ คือ เมื่อมีนักท่องเที่ยวประสานเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตทางเรือ สมาคมธุรกิจเรือยอชต์ไทย จะเป็นผู้แทนประสานงานกับหน่วยงานทางการแพทย์ เพื่อทำการตรวจโรคในครั้งแรก พร้อมให้นักท่องเที่ยวสวมสายรัดข้อมืออัจฉริยะ (NB-IoT Wristband Tourist Tracking) ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย บริษัท พีเอ็มเอช โฮลดิ้ง จำกัด เพื่อติดตามและเฝ้าสังเกตข้อมูลสุขภาพนักท่องเที่ยว ซึ่งทำงานด้วยเครือข่าย Narrow Band IoT ที่รองรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ IoT บนคลื่น 900 MHz สามารถกระจายสัญญาณออกไปในทะเลได้ไกลกว่า 10 กิโลเมตร โดยสายรัดข้อมืออัจฉริยะจะส่งข้อมูลสุขภาพของนักท่องเที่ยว ทั้งอุณหภูมิร่างกาย อัตราการเต้นของหัวใจ สัญญาณชีพจร รวมถึงพิกัดของนักท่องเที่ยวแต่ละคนตลอด 14 วันของการกักตัวสู่คลาวด์ก่อนแสดงผลเข้ามาที่แดชบอร์ด ณ ที่ทำการท่าเทียบเรืออ่าวปอ

 

“จากนั้นทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยงด้านสุขภาพของนักท่องเที่ยวได้แบบเรียลไทม์ และหลังครบกำหนดกักตัว 14 วันจะมีการนำข้อมูลทั้งหมดมาประมวลอีกครั้งว่า นักท่องเที่ยวมีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 มากน้อยเพียงใด เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจก่อนให้นักท่องเที่ยวเดินทางขึ้นฝั่งภูเก็ตต่อไป” ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ภาคใต้ ดีป้า กล่าว

ในส่วนของ Command Center ศูนย์บัญชาการและรวบรวมข้อมูลระดับเมืองของเทศบาลป่าตอง นายประชา อัศวธีระ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ภาคใต้ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ได้นำคณะสื่อมวลชนจากส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นเยี่ยมชม Command Center ศูนย์บัญชาการและรวบรวมข้อมูลระดับเมืองของเทศบาลป่าตอง เพื่อการขยายผลสู่ระดับจังหวัดที่ดำเนินการร่วมกับ จังหวัดภูเก็ต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน โดย Command Center มีการนำแพลตฟอร์มจัดเก็บและบริหารข้อมูลเมือง (City data Platform: CDP) มาใช้วางแผน บริหารจัดการ และแก้ไขปัญหาของเมืองที่มีความซับซ้อนให้เกิดประสิทธิภาพ

 

นายประชา เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา ดีป้า ขับเคลื่อนและพัฒนาแพลตฟอร์มจัดเก็บและบริหารข้อมูลเมืองมาอย่างต่อเนื่อง โดยบูรณาการการทำงานกับ บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยดำเนินการติดตั้งกล้องซีซีทีวีบริเวณหาดป่าตอง และทุกแยกจราจร ให้ทำงานร่วมกับโซลูชันตรวจจับใบหน้า เพื่อตรวจสอบและติดตามผู้กระทำผิด และส่งการแจ้งเตือนสู่ศูนย์ฯ Command Center ก่อนนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และนำไปใช้วางแผน บริหารจัดการ และแก้ไขปัญหาของเมือง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการท่องเที่ยว ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม และด้านอสังหาริมทรัพย์ โดยเป้าหมายต่อไปคือ การเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดภูเก็ตเข้าด้วยกัน เพื่อเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในจังหวัด ก่อนนำไปสู่การขับเคลื่อนภูเก็ตเมืองอัจฉริยะ (Phuket Smart City) ต่อไป