ดีป้า ภาคใต้ จับมือ สภาอุตสาหกรรม จ.ภูเก็ต  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับธุรกิจท่องเที่ยว ผ่านมาตรการ “คูปองดิจิทัล” เพื่อ SMEs

โพสเมื่อ : Thursday, November 25th, 2021 : 6.58 pm

ดีป้า ภาคใต้ จับมือ สภาอุตสาหกรรม จังหวัดภูเก็ต จัดโครงการ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับธุรกิจท่องเที่ยว ผ่านมาตรการ “คูปองดิจิทัล” เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs นำเทคโนโลยี และ นวัตกรรมดิจิทัล มาประยุกต์ใช้ในธุรกิจ ตั้งเป้ามอบ 100 ทุน 3 จังหวัดอันดามัน


เมื่อเวลา 14.30 น.วันนี้ (25 พ.ย.) ที่โรงแรมซิโน เฮ้าส์ นายประชา อัศวธีระ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ภาคใต้ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พร้อมด้วย นางเชิญพร กาญจนสายะ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต ร่วมกันแถลงข่าวโครงการ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัส สำหรับธุรกิจท่องเที่ยว (จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงาและจังหวัดภูเก็ต) ภายใต้มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนคูปองดิจิทัลเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa mini Transformation Voucher) โดยมีผู้ประกอบการดิจิทัล SMEs ในภูเก็ต เข้าร่วม

นายประชา อัศวธีระ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ภาคใต้ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กล่าวว่า สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนบน ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต ดำเนินการจัดโครงการ “ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับธุรกิจท่องเที่ยว (จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงาและจังหวัดภูเก็ต)” โดยผ่านมาตรการ depa mini Transformation Voucher หรือ คูปองดิจิทัล เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรายย่อยหรือ SMEs นำเทคโนโลยี และ นวัตกรรมดิจิทัล มาประยุกต์ใช้ในธุรกิจ ทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต การให้บริการ และ การตลาด

สำหรับการจัดโครงการดังกล่าว เพื่อยกระดับความสามารถ เพิ่มประสิทธิภาพ หรือเพิ่มผลิตภาพหรือมูลค่าเพิ่ม และเพื่อสนับสนุนให้ SMEs ไทย ยกระดับการบริหารจัดการ ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สร้างความแข็งแกร่งในการบริหารจัดการในกระบวนการภายในของธุรกิจ หรือ operational backbone ให้กับธุรกิจ SMEs ไทย ให้เตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) และเป็นจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนสู่ธุรกิจติจิทัลอย่างมีแบบแผน โดยสนับสนุนเทคโนโลยีดิจิทัลในการยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ Operational Backbone เช่น ERP, CRM, HR, บัญชี, ระบบการขาย, ระบบคลังสินค้า เป็นต้น เป็นการกระตุ้นตลาดและ Jump Start การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกลุ่ม SME

 

ตั้งเป้าไว้จำนวน 100 ทุน ในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว การค้าและบริการ รวมไปถึงร้านอาหารในพื้นที่จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา และจังหวัดภูเก็ต เพื่อนำวอยเซอร์ดังกล่าวไปใช้เป็นค่าระบบซอฟแวร์ แต่ต้องใช้อย่างน้อย 6 เดือน รวมถึงผู้ผลิตซอฟแวร์จะต้องขึ้นทะเบียนกับทางดีป้าอีกด้วย แต่หากนำไปเป็นค่า Hardware Smart Device สนับสนุน 50%

อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ด้านการท่องเที่ยวและเกี่ยวเนื่องกับท่องเที่ยว รวมไปถึงผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัล และผู้ที่สนใจเทคโนโลยีดิจิทัล ในพื้นที่เป้าหมายสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเก็ต (คุณจิตรา) โทร.0810837660 หรือ ดีป้า สาขาภาคใต้ตอนบน (คุณพิมพ์นารา) โทร.95426 1991 และสามารถติดตามรูปแบบการส่งเสริมและสนับสนุนอีกมากมายทั่วประเทศไทยของ epa ได้ที่ www.depa.or.th หรือ Facebook : depa Thailand ‘Voucher

ด้าน นางเชิญพร กาญจนสายะ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นสิ่งที่ดีและเป็นโครงการที่จะทำให้ผู้ประกอบการรายเล็กสามารถเข้าสู่ยุคดิจิทัลได้ง่ายขึ้น จากการสนับสนุนของดีป้า โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายเล็กๆ จะได้รับอนิสงค์จากโครงการนี้ มาพัฒนาธุรกิจให้ดีขึ้น เพราะเมื่อ SMEs เข้มแข็ง ประเทศไทยก็จะเข้มแข็งด้วย