ชาวภูเก็ตร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”พัฒนาคลองบางใหญ่

โพสเมื่อ : Monday, May 6th, 2019 : 12.29 pm

พสกนิกรทุกหมู่เหล่าในภูเก็ต ร่วมทำกิจกรรม จิตอาสา ” เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาฟื้นฟูคลองบางใหญ่ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อเวลา 08.00 น.วันนี้ ( 6 พ.ค.) ที่ลานจอดรถโรงยิม 4,000 ที่นั่ง สะพานหิน อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการจัด กิจกรรมจิตอาสา “เราทําความดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาฟื้นฟูและพัฒนาลําน้ำคูคลอง เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต บริเวณคลองบางใหญ่ เขตเทศบาลนครภูเก็ต เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใย และทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ พระองค์มีพระราชปณิธานแน่วแน่ ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคง ประชาชน มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสานรักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

และแนวทางพระราชดำริต่างๆในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้ประชาชน พัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า เนื่องในวโรกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดภูเก็ต จึงจัดทำกิจกรรมจิตอาสา “เราทําความดีด้วย หัวใจ” พัฒนาฟื้นฟูและพัฒนาลําน้ำคูคลอง เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต ณ คลองบางใหญ่ เขตเทศบาลนครภูเก็ต

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ มีจิตอาสาร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ส่วนราชการ ตำรวจ ทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่ บ้าน และประชาชนทุกหมู่เหล่า ที่มีจิตอาสา กว่า 1,000 คนเข้าร่วมฟื้นฟูพัฒนากำจัดขยะ วัชพืช ในแหล่งน้ำ และเก็บกวาดขยะโดยรอบ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ต ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความสุข มีรอยยิ้ม และมีความสามัคคี