ชมรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่นภูเก็ต จัดกิจกรรมเก็บขยะ เนื่องในวันมัคคุเทศก์ไทย

โพสเมื่อ : Friday, June 21st, 2019 : 2.06 pm

ชมรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่นภูเก็ต รวมตัวจัดกิจกรรมเก็บขยะบริเวณสะพานหิน ภายใต้กิจกรรม “สะพานหินปลอดขยะ” เนื่องในวันมัคคุเทศก์ไทย 

วันนี้ (21 มิ.ย.) ที่บริเวณวงเวียนหอยสะพานหิน อ.เมือง จ.ภูเก็ต ชมรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่นภูเก็ต นำโดยนายอรรถพร ล้อเลื่อน ประธานชมรมฯ ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการ “สะพานหินปลอดขยะ” เนื่องในวันมัคคุเทศก์ไทย โดยมีคณะกรรมการและสมาชิกชมรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่นภูเก็ต และแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานสนับสนุน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยการร่วมเก็บขยะทำความสะอาดบริเวณสวนสาธารณะสะพานหิน

 

นายอรรถพร ล้อเลื่อน ประธานชมรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่นภูเก็ต กล่าวถึงความเป็นมาของการรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นชมรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่นภูเก็ต ว่า ชมรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่นภูเก็ตเป็นการรวมตัวของผู้ประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ หรือไกด์ ที่เป็นคนไทย คนท้องถิ่น ที่มองเห็นความสำคัญของความเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งบางครั้งย่อมจะมีผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบของสถานที่ ศิลปะ ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของประเทศไทยและของท้องถิ่น

 

เนื่องด้วยจังหวัดภูเก็ตเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก กลุ่มบุคคลหรือสมาชิกของชมรมฯ ก็ได้ชื่อว่าเป็นไกด์มืออาชีพและมีความรู้ ความสามารถที่หลากหลาย โดยเฉพาะเรื่องการสื่อสารการใช้ภาษา ก็ได้ชื่อว่าเป็นไกด์มืออาชีพและมีความรู้ ความสามารถที่หลากหลาย โดยเฉพาะเรื่องการสื่อสารในการใช้ภาษาของนักท่องเที่ยวจากประเทศนั้นๆ ได้ค่อนข้างดีเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป กว่าปีแล้วที่ได้รวมกลุ่มจัดตั้งเป็นชมรมฯ ขึ้นมา กิจกรรมในครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นงานใหญ่ครั้งแรกของชมรมฯ