คืบหน้าไปมากแล้ว สนาม Extreme บริเวณประตูเมืองภูเก็ต อบจ.คาดเปิดใช้ได้ ต.ค.ปีนี้

โพสเมื่อ : Saturday, February 26th, 2022 : 8.38 am

 

นายก อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการสนาม เอ็กซ์ตรีม (Extreme) บริเวณประตูเมืองภูเก็ต ให้เป็นสถานที่เล่นกีฬาของเด็กรุ่นใหม่ และสถานที่ออกกำลังกายของคนในอำเภอถลาง คาดเสร็จ ก.ค.และเปิดใช้ได้ ต.ค.ปีนี้แน่นอน

 

 

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง และนายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต นายพงษ์สุระ คู่พงศกร เลขานุการนายก อบจ.ภูเก็ต นายนิวิฐ อุ๋ยชินกรรม ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต นายวิวัฒน์ จินดาพล รองประธานสภา อบจ.ภูเก็ต และสมาชิกสภาฯ อ.ถลาง เขต 6 นางยุภาภรณ์ หนูนุ่ม หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.ภูเก็ต ร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการสนามเอ็กซ์ตรีม (Extreme) เพื่อเป็นสถานที่ิออกกำลังกายแห่งใหม่ให้แก่เยาวชนและประชาชนจังหวัดภูเก็ต ณ บริเวณประตูเมืองภูเก็ต Gate Way บ้านท่าฉัตรไชย ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

 

 

นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า สำหรับประตูเมืองภูเก็ต Gate Way ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งตนและคณะผู้บริหาร อบจ.ภูเก็ต ได้เล็งเห็นว่าการพัฒนาพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ต้องพัฒนาให้ครบทั้ง 3 อำเภอ จึงได้คิดโครงการสนามเอ็กซ์ตรีมขึ้นมา เพื่อเป็นสถานที่เล่นกีฬาที่พัฒนาศักยภาพของเด็กรุ่นใหม่ โดยได้ทำไว้ 2 สนาม คือ ลานสเก็ต ที่บริเวณสะพานหิน และสนามเอ็กซ์ตรีมขนาดใหญ่แบบครบวงจร บริเวณประตูเมืองภูเก็ต ซึ่งจะเป็นการดึงดูดเยาวชนให้มาเล่นกีฬาไม่ยุ่งกับเกี่ยวกับยาเสพติด พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพทางร่างกาย และมีความเข้าใจในเรื่องของการเล่นสเก็ตบอร์ด

 

 

“จากการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานในวันนี้ มีความคืบหน้าไปมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งคิดว่าจะสร้างเสร็จในเดือนกรกฎาคม 2565 และคาดว่าในเดือนตุลาคมนี้ จะสามารถส่งมอบสนามเอ็กซ์ตรีมแห่งนี้เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนชาวอำเภอถลาง รวมถึงพี่น้องประชาชนชาวภูเก็ตได้ใช้ประโยชน์ต่อไป”

 

 

ด้าน นายภานุพันธ์ จินดาพล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาว กล่าวว่า ขอบคุณท่านเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต และคณะผู้บริหาร อบจ.ภูเก็ต ที่เล็งเห็นความสำคัญของการกีฬา ซึ่งสนาม Extreme ถือว่าตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ วัยรุ่น และทุกช่วงวัย ที่ชอบในกีฬาแบบผจญภัย รวมทั้งขอขอบคุณที่สามารถดึงการท่องเที่ยวเข้ามาพัฒนาในเขตพื้นที่ตำบลไม้ขาว ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ทำให้ชาวบ้านได้รับประโยชน์ในการประกอบอาชีพค้าขาย และมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วย