“คิดเอเบิ้ล” เปิดโรงเรียนสอนภาษา สาขาไลม์ไลท์ อเวนิว ภูเก็ต

โพสเมื่อ : Monday, October 14th, 2019 : 3.15 pm

“คิดเอเบิ้ล” เปิดโรงเรียนสอนภาษา สาขาไลม์ไลท์ อเวนิว ภูเก็ต เปิดสอนภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ตั้งแต่อายุ 1-12 ขวบ มุ่งเน้นให้นำภาษาไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน และจัดหลักสูตรโค้ดดิ้ง แอนด์ โรบอทติ้ง Coding & Roboting รับเด็กตั้งแต่ 4-12 ขวบ

วันนี้ (14 ต.ค.) ที่โรงเรียนสอนภาษาคิดเอเบิ้ล (KidAble) สาขาไลม์ไลท์ อเวนิว อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดสถาบันคิดเอเบิ้ล สาขาไลม์ไลท์ อเวนิว โดยมี น.ส.ญภาณิฎ ปัญญาผาติ กรรมการผู้จัดการสาขา กล่าวรายงานความเป็นมาและหลักสูตรการเรียนการสอนของทางโรงเรียน โดยมี ว่าที่ ร.ต.วิกรม จากที่ นายอำเภอเมืองภูเก็ต นายธะเนต นาวาล่อง ปลัดอำเภอถลาง ตลอดจนผู้ปกครอง นักเรียน และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วม

 

น.ส.ญภาณิฎ ปัญญาผาติ กรรมการผู้จัดการสาขาโรงเรียนสอนภาษา คิดเอเบิ้ล สาขาไลม์ไลท์ อเวนิว กล่าวว่า โรงเรียนสอนภาษา คิดเอเบิ้ล สาขาไลม์ไลท์ อเวนิว เป็น Franchise ในเครือคิดเอเบิ้ล ประเทศไทย ได้ดำเนินงานด้านการจัดการศึกษา โดยมุ่งพัฒนาโรงเรียนและนักเรียนให้มีคุณภาพ มาตรฐานสากล เป็นเวลามากว่า 10 ปี ซึ่งมีสาขาทั่วประเทศ โดยจังหวัดภูเก็ต มีจำนวน 2 สาขา คือ สาขาสนามกีฬาสุระกุล และสาขาไลม์ไลท์ ภูเก็ต อเวนิว

 

ซึ่งเป็นตัวชี้วัดความมีคุณภาพของสถาบันน.ส.ญภาณิฎ ปัญญาผาติ กรรมการผู้จัดการสาขาโรงเรียนสอนภาษา คิดเอเบิ้ล สาขาไลม์ไลท์ อเวนิว กล่าวว่า โรงเรียนสอนภาษา คิดเอเบิ้ล สาขาไลม์ไลท์ อเวนิว เป็น Franchise ในเครือคิดเอเบิ้ล ประเทศไทย ได้ดำเนินงานด้านการจัดการศึกษา โดยมุ่งพัฒนาโรงเรียนและนักเรียนให้มีคุณภาพ มาตรฐานสากล เป็นเวลามากว่า 10 ปี ซึ่งมีสาขาทั่วประเทศ โดยจังหวัดภูเก็ต มีจำนวน 2 สาขา คือ สาขาสนามกีฬาสุระกุล และสาขาไลม์ไลท์ ภูเก็ต อเวนิว ซึ่งเป็นตัวชี้วัดความมีคุณภาพของสถาบัน

ทางสถาบันมุ่งมั่นที่จะพัฒนานักเรียนให้มีพื้นฐานทางด้านภาษาที่ดีและถูกต้องตั้งแต่เด็กๆ จุดเด่นของหลักสูตรคือ มากกว่าภาษา คือ การนำไปใช้ มุ่งเน้นให้นำภาษาไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน โดยใช้ระบบการสอนแบบบูรณาการ เน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านภาษาไปพร้อมกับการทำกิจกรรมที่สนุกสนาน การที่นักเรียนได้ฝึกภาษาและทำกิจกรรมควบคู่กันไปด้วยอย่างมีความสุข มีผลทำให้นักเรียนซึมซับภาษาที่ใช้ และสื่อสารซึ่งกันและกันได้อย่างไม่รู้ตัว

 

โดยมีกลุ่มเป้าหมายอายุตั้งแต่ 1-12 ขวบ แบ่งเป็น 3 ช่วงระดับ ได้แก่ อายุ 1-3 ขวบ (play group) อายุ 3-6 ขวบ (Kid group) และอายุ 6-12 ปี (Junior group) โดยใช้ภาษาอังกฤษ หรือจีนในการเรียนการสอน  เด็กอายุ 1-3 ขวบ (play group) เป็นการเตรียมความพร้อมน้องๆ ก่อนไป โรงเรียน อายุ 3-6 ขวบ (Kid group) พัฒนาความรู้เรื่อง phonics เพื่อให้สามารถอ่านสะกดคำและประสมคำได้ พัฒนาทักษะการฟังและความเข้าใจ ฝึกความแม่นยำในการเขียนพยัญชนะ และอายุ 6-12 ปี (Junior group) พัฒนาทักษะภาษาที่ 5 ด้านฟัง พูด อ่าน เขียน และ Presenting การแสดงออกและทักษะในการนำเสนอและพูดในที่สาธารณะ

ในขณะเดียวกัน สาขาไลม์ไลท์ เปิดหลักสูตรเพิ่มเติม ร่วมกับ Code Sanook โดยมีคุณเตชะเศษฐ์ และคุณธัญญาวัลย์ เชียงอินทร์ จัดหลักสูตร โค้ดดิ้ง แอนด์ โรบอทติ้ง Coding & Roboting โดยมีกลุ่มเป้าหมายอายุตั้งแต่ 4-12 ขวบ แบ่งเป็น 3 ช่วงระดับ ได้แก่ อายุ 4-6 ขวบ อายุ 6-9 ขวบ และอายุ 9-12 ปี โดยใช้เน้นการเรียนผ่านกิจกรรม เช่น หลักสูตรหลัก

สำหรับอายุ 4-6 ขวบ Unplug Gp. เรียนรู้พื้นฐานการเขียน Coding ผ่านกิจกรรม Active learning อายุ 6-9 ขวบ Play Gp. ฝึกพื้นฐานการเขียนคำสั่งผ่านการบังคับหุ่นยนต์ และกิจกรรม Steam และ Microbit เบื้องต้น และอายุ 9-12 ปี ฝึกใช้คำสั่งขั้นสูงในการควบคุมบังคับหุ่นยนต์ และ Microbit