คนภูเก็ตต้องรู้เท่าทันก่อนก้าวเข้าสู่เมือง“ Smart City”

โพสเมื่อ : Sunday, July 24th, 2016 : 8.49 am

รู้ก่อนมีสิทธิ์ก่อนยุคทอง “Phuket Smart City” “พิคภูเก็ต” เชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา  “Phuket Smart Growth Vision of Smart City & Marina City วิสัยทัศน์การพัฒนาเมืองสู่ Smart City ปี 2020” เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาตัวเอง รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องให้ก้าวไปสู่อนาคตอย่างมั่นคง

1

นายธเนศ ไกรวุฒิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พิคภูเก็ต จำกัด ผู้จัดการสัมมนา โครงการ  “Phuket Smart Growth Vision of Smart City & Marina City วิสัยทัศน์การพัฒนาเมืองสู่ Smart City ปี 2020”  กล่าวว่า ในปี 2559 รัฐบาลมีโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจหลายโครงการที่น่าสนใจสำหรับนักธุรกิจภูเก็ต และเมืองท่องเที่ยวในจังหวัดใกล้เคียง เช่น โครงการ Startup ,โครงการ Phuket Smart City , โครงการ Marina City และ โครงการประชารัฐ ซึ่งแต่ละโครงการมีรายละเอียด และสิทธิประโยชน์หลายอย่างที่เป็นประโยชน์กับภาคเอกชน เช่น การขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI  การขอสนับสนุนเงินกู้จากธนาคารออมสินและธนาคารต่างๆโดยมีความสนับสนุนจาก สสว ด้านการให้ความรู้ การบ่มเพาะSME และ ให้ความช่วยเหลือด้านการค้ำประกันเงินกู้จาก บยส  การสนับสนุนให้เกิด Startup การหาผู้ลงทุน ร่วมทุนหรือระดมทุนจากผู้สนใจธุรกิจStartup จากทั่วโลก ทั้งด้านการท่องเที่ยว อสังหาริมทรัพย์ และภาคธุรกิจอื่นๆ และบางโครงการ โดยเฉพาะโครงการ  Phuket Smart City ก็ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากประเทศเกาหลี แล้ว

IMG_5084

นายธเนศ ไกรวุฒิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พิคภูเก็ต จำกัด ผู้จัดการสัมมนา โครงการ  “Phuket Smart Growth Vision of Smart City & Marina City วิสัยทัศน์การพัฒนาเมืองสู่ Smart City ปี 2020”

แต่ปัจจุบันพบว่า ทั้ง ภาคเอกชนและหน่วยราชการ รวมทั้งประชาชนทั่วไป ยังได้รับข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับโครงการเหล่านี้ไม่มากนัก ดังนั้นถ้านักธุรกิจในพื้นที่อันดามันได้มีโอกาสรับทราบข้อมูลรายละเอียดของแต่ละโครงการเพิ่มขึ้น ก็จะเป็นการเสริมสร้างศักยภาพ และสร้างโอกาสให้กับคนเหล่าหนี้ในการทำธุรกิจได้มากขึ้น หรือที่เรียกว่า “รู้ก่อนมีสิทธิก่อน” รวมทั้งการให้ความรู้ที่ถูกต้องจะส่งผลให้ภาคเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐในการผลักดันให้โครงการเหล่านี้เกิดความสำเร็จได้ตามเป้าหมายและเสริมสร้างเศรษฐกิจให้แข็งแรงขึ้นในระยะสั้นและระยะยาว

ทางบริษัท พิคภูเก็ต จำกัด จึงเล็งเห็นความสำคัญในการสร้างโอกาสและให้ความรู้กับทุกภาคส่วน จึงได้กำหนดจัดให้มีการสัมมนาเรื่อง “Phuket Smart Growth Vision of Smart City & Marina City วิสัยทัศน์การพัฒนาเมืองสู่ Smart City ปี 2020 ” ขึ้น ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00-16.00 น. ณ โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้  (ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในงานแสดงวัสดุก่อสร้าง เครื่องมือช่าง และเครื่องใช้ในโรงแรม) เพื่อให้ความรู้ และ แนวทางกับกลุ่มผู้ฟัง คือ หน่วยราชการ นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ กลุ่มนักลงทุน และผู้คนในวงการก่อสร้าง สมาชิกสมาคมอสังหาฯภูเก็ต สมาชิกองค์การการค้า หอการค้า สมาคมโรงแรม สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว และธุรกิจที่เกี่ยวข้องต่อยอดจากการท่องเที่ยวต่างๆ รวมทั้งสมาชิกสภาอุตสาหกรรม ได้ทราบถึงแผนงานของรัฐ และได้นำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่างๆและการท่องเที่ยวในอนาคตให้สอดคล้องกัน

 

ใช้โฆษณา

การสัมมาในครั้งนี้ มีผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านต่างๆ รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต มาให้ความรู้และแสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับโครงการพัฒนาในพื้นที่ โดยเฉพาะโครงการ Phuket Smart City ที่กำลังจะเกิดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ต สำหรับการจัดเวทีสัมมานาดังกล่าว ทางผู้จัดงานได้เชิญผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด และแสดงปฐกถาพิเศษ ให้ข้อมูลและวิสัยทัศน์เกี่ยวกับโครงการต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นในภูเก็ต และกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตภายปี 2020 นอกจากนั้นยังมีวิทยากรคนสำคัญๆอีกหลายคน ประกอบด้วย นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นางสาวเฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์ นายกเทศมนตรีเมืองภูเก็ต นายประชา อัศวธีระ ผู้จัดการสาขา SIPA Phuket และคุณพิชัย จาวลา นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และเจ้าของโรงแรม B2 เข้าร่วม นอกจากนั้นยังมีผู้ที่มีความรู้ทางด้านต่างๆอีกหลายคนเข้าร่วม โดยมี นายสัจจพล ทองสม กรรมการสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดภูเก็ต เป็นพิธีกรดำเนินรายการ

187249

นายธเนศ กล่าวต่อไปว่า สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนา จองบัตรราคาพิเศษล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันนี้( 20 ก.ค.) เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 29 ก.ค. 2559 ในราคาเพียง  500 บาทเท่านั้น  พร้อมรับของแถมเสื้อ Smart City จำนวน 1 ตัว และอาหารว่างหน้างาน ติดต่อได้ที่ โทร. 076217199  หรือ 086-5092424 ส่วนวันที่ 30 ก.ค. ทางผู้จัดงานมีบัตรจำหน่ายหน้างานในราคา บัตรบัตรละ  1,500 บาท โดยงานสัมมนามีกำหนดการดังนี้ เวลา 13.00 น ลงทะเบียนผู้เข้าสัมมนา 13.20 น.ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ประธานพิธีเปิดเดินทางมาถึงห้องแกรนด์บอลล์รูม โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้  เวลา 13.45น            ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวเปิดงานและแสดงปาฐกถาพิเศษ เวลา 14.15น.นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองภูเก็ต เล่าถึงประสบการณ์การเดินทางไปเกาหลี และแสดงวิสัยทัศน์การพัฒนาเมืองสู่ Smart City ปี 2020  เวลา 14.45 น.นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง เล่าถึงประสบการณ์การเดินทางไปเกาหลี และแสดงวิสัยทัศน์การพัฒนาเมืองสู่ Smart City ปี 2020

187250

 

เวลา 15.15 น.ผู้จัดการ SIPA เล่าถึงประสบการณ์การเดินทางไปเกาหลี และ update แผนการพัฒนาเมืองสู่ Smart City ปี 2020และการให้การสนับสนุนของ BOI บสย ธนาคาร SME และธนาคารอื่นๆ รวมทั้งนักลงทุนจากต่างประเทศที่สนใจ Startup เวลา 15.45 น. นายพิชัย จาวลา แสดงวิสัยทัศน์ โอกาสทองของธุรกิจอสังหาฯ และการลงทุนในโครงสร้างผังเมืองที่จะเปลี่ยนแปลงไปในยุค Smart City เวลา 16.30 เปิดให้ซักถาม และจบการสัมมนาเวลา 17.00 – 17.30 น สำหรับผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 076217199  หรือ 086-5092424