กลุ่มรถแต่งจิตอาสากว่า 70 คัน จับมือจัดกิจกรรม“เติมพลังและกำลังใจให้เด็กๆ

โพสเมื่อ : Monday, July 8th, 2019 : 8.19 am

กลุ่มรถแต่งจิตอาสากว่า 70 คัน รวมตัวจับมือทำกิจกรรมเพื่อสังคม ภายใต้โครงการ “เติมพลังและกำลังใจให้เด็กๆ (สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเพื่อชีวิต)”

เครือข่ายกลุ่มรถแต่งจิตอาสา กว่า 70 คัน นำโดย นายบุญณรงค์ รามจันทร์ พร้อมทีมงาน “ก็แล้วแต่”  ,นายชัยณรงค์ แก้วใหม่ พร้อมทีมงาน “แซ๊ด เรสซิ่ง ทีม” และ ทีมงาน “เพื่อนกันเพ” และ “หมกเม็ด” นำโดยนายวาสุเทพ มาลาเวช , ทีมงานกระแดะทีม ,ผู้รับเหมาเครือข่ายเซ็นทรัล ฯลฯ รวมตัวกันทำกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้โครงการ “เติมพลังและกำลังใจให้เด็กๆ (สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเพื่อชีวิต)โดยได้ร่วมกันปล่อยขบวนรถออกจากศาลาประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ไปยังสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเพื่อชีวิต (มูลนิธิบ้านเพื่อชีวิต,องค์กรสาธารณะประโยชน์) ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต เพื่อนำเงินและสิ่งของเครื่องใช้ อุปกรณ์การเรียนไปมอบให้กับมูลนิธิฯ

นายบุญณรงค์ รามจันทร์ กล่าวว่า เครือข่ายกลุ่มรถแต่งได้มีการรวมตัวกันทำกิจกรรมเพื่อสังคมต่อต่อเนื่องติดต่อกันเป็นปีที่ 5 แล้ว ซึ่งจะร่วมกันทำกิจกรรมปีละ 1-2 ครั้ง กิจกรรมที่ผ่านๆ มา ได้เดินทางไปทำกิจกรรมสร้างห้องน้ำให้กับโรงเรียนในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช และล่าสุดเมื่อวันที่ 30 มิ.ย.62 ได้บริจาคสิ่งของช่วยผู้ป่วยติดเตียงที่ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช บริจาคเงินและอุปกรณ์การเรียนให้กับโรงเรียนชนบทในพื้นที่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ส่วนครั้งนี้ ได้รับการประสานจากทีมงานเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือมูลนิธิบ้านเพื่อชีวิต

จึงได้รวมตัวกันเข้าเก็บข้อมูล ทราบว่า ทางมูลนิธิฯ ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณะประโยชน์มีเป้าหมายหลักคือ ช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตรวมถึงให้คำปรึกษาตลอดจนการฟื้นฟูจิตใจของผู้หญิงและเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อ HIV ทั่วจังหวัดภาคใต้ มีกิจกรรมช่วยเหลือชุมชนให้ความรู้เกี่ยวกับ HIV โดยงบประมาณได้มาจากการบริจาคขององค์กรเอกชนและประชาชนทั่วไป

ปัจจุบันมูลนิธิฯ มีปัญหาเรื่องงบประมาณ ไม่เพียงพอต่อการดูแล เพราะในแต่ละวันจะมีค่าใช้จ่ายจำนวนมาก เนื่องจากมูลนิธิฯ ไม่มีผู้อุปถัมภ์หลัก จึงทำให้การขอรับบริจาคเงินและสิ่งของ จำเป็นต่อมูลนิธิบ้านเพื่อชีวิตเป็นอย่างมาก และตอนนี้ทางมูลนิธิฯ ได้แก้ไขปัญหาด้วยการนำสิ่งของบริจาค ซึ่งมีเป็นจำนวนมาก ออกขายเพื่อนำรายได้มาบริหารจัดการมูลนิธิฯ จึงได้รวมตัวกันทำกิจกรรมภายใต้โครงการดังกล่าวขึ้น โดยมีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน เข้ามาให้การสนับสนุนด้วย ครั้งนี้เน้นเป็นการบริจาคเงินเป็นหลักและสิ่งของเครื่องใช้ที่เป็นบางส่วน

 

สำหรับผู้ที่สนใจบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือน้องๆ มูลนิธิบ้านเพื่อชีวิต สามารถบริจาคได้โดยตรง ทุกวัน ที่มูลนิธิบ้านเพื่อชีวิต 10/11 หมู่ที่ 1 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต