เปิดแล้ว…ศูนย์การเรียนรู้น้ำตกวังขี้อ้น ประวัติสายน้ำของชาวป่าตอง ทุ่มงบพัฒนา สร้างแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ทางเลือกใหม่ ที่พักผ่อนหย่อนใจของเมืองป่าตอง

โพสเมื่อ : Tuesday, December 5th, 2017 : 3.45 pm

เปิดแล้ว…ศูนย์การเรียนรู้น้ำตกวังขี้อ้น ประวัติสายน้ำของชาวป่าตอง ทุ่มงบพัฒนา สร้างแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ทางเลือกใหม่ ที่พักผ่อนหย่อนใจของเมืองป่าตอง

เมื่อเวลา 9.00 น. วันที่ 5 ธันวาคม 2560 นางสาวเฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์ นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง เป็นประธานเปิดอาคารศูนย์การเรียนรู้น้ำตกวังขี้อ้น ต.ป่าตอง อ.กระทู้ จ.ภูเก็ต โดยมีนายบุญมา เอียบทรัพย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง นางสาวบรรยงค์ เก็บทรัพย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง นายพุนศักดิ์ นาคเสนา ปลัดเทศบาลเมืองกะทู้ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองป่าตอง พี่น้องประชาชนชาวตำบลป่าตอง ร่วมจำนวนมาก นอกจากนั้นยังมีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้บริจาคเงินเพื่อจัดซื้อที่ดินในแปลงดังกล่าวอีกด้วย

นางสาวเฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์ นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง กล่าวว่า สืบเนื่องจากเทศบาลเมืองป่าตอง มีแนวคิดร่วมกับชุมชนทุกชุมชนในเทศบาลเมืองป่าตองที่จะพัฒนาน้ำตกวังขี้อ้น ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เป็นสถานที่พักผ่อนแห่งใหม่ของชาวป่าตอง และนักท่องเที่ยว น้ำตกวังพี่อ้นแห่งนี้มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่น่าสนใจ และเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชน เป็นแหล่งน้ำสำคัญต่อการดำรงชีวิตของชาวป่าตอง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยมีต้นน้ำจากเทือกเขานาคเกิด

นางสาวเฉลิมลักษณ์  กล่าวอีกว่า เมื่อครั้งอดีตในวันที่  11 มีนาคม 2502 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงเสด็จในพื้นที่ตำบลป่าตอง กับ กำนันชอบ สวัสดีรักษ์ กำนันตำบลป่าตองในสมัยนั้นได้กราบบังคมเชิญเสด็จมายังน้ำตกวังขี้อ้น แห่งนี้ และเมื่อพระองค์เสด็จถึงน้ำตกในขณะที่ชาวบ้านกลุ่มหนึ่งกำลังซักผ้าและอาบน้ำอยู่ พระองค์ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับชาวบ้านในขนาดนั้นและมีความปลาบปลื้มปิติยินดีให้กับพสกนิกรชาวป่าตอง ที่มีโอกาสได้รับเสด็จ

นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง ด้วยเหตุดังกล่าวเมื่อปี 2557 ได้มีการร่วมมือกันทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในนามคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำตกวังขี้อ้น เพื่อระดมทุนการจัดซื้อที่ดินแปลงนี้จากเอกชนเป็นเงิน 10,000,000  บาท จนสำเร็จ จากนั้นจึงมอบที่ดินแปลงนี้ให้อยู่ในความครอบครองของเทศบาลเมืองป่าตอง ต่อมาเมื่องบประมาณปี2558 เทศบาลเมืองป่าตองได้จัดตั้งงบประมาณจำนวน 10,000,000 บาท เพื่อก่อตั้งอาคารศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกสภาเทศบาลเมืองป่าตองและในปีถัดมา 2559  เทศบาลได้จัดตั้งประมาณในการบำรุงรักษาแหล่งน้ำอีก 10,000,000 บาท ปัจจุบันอาคารศูนย์การเรียนน้ำตกวังขี้อ้นแห่งนี้ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา มีผู้เข้ามาใช้สถานที่เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้จากหลากหลายหน่วยงาน ในโอกาส 5 ธันวาคม 2560 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เทศบาลเมืองป่าตองจึงกำหนดให้มีการเปิดอาคารศูนย์การเรียนรู้น้ำตกวังขี้อ้น