พบกับงาน“มหกรรมของดีเมืองภูเก็ต” นำผู้ประกอบการกว่า 50 ราย ภายใต้ แบรนด์ภูเก็ต ขายในงาน

โพสเมื่อ : Wednesday, July 4th, 2018 : 4.06 pm

พาณิชย์จังหวัดภูเก็ตเตรียมขนผู้ประกอบการกว่า 50 ราย ภายใต้ แบรนด์ภูเก็ต นำสินค้าขายในงาน “มหกรรมของดีเมืองภูเก็ต” ระหว่างวันที่ 6 – 10 ก.ค.61 นี้ ณ บริเวณโซนเดอะพอร์ท อารีน่า ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต 

เมื่อเวลา 13.30 น. วันนี้ (4 ก.ค.) ที่ห้อง Boat Point Meeting Room Boat Lagoon Resort นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการแถลงข่าวงาน “มหกรรมของดีเมืองภูเก็ต” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 10 ก.ค.61 ณ บริเวณโซนเดอะพอร์ท อารีน่า ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต โดยมี นายเดชา เพ็ชรวงศ์ พาณิชย์จังหวัดภูเก็ต นายกิติพล เวชกุล พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการธุรกิจ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม 
จากการที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตได้จัดทำโครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์เพิ่มมูลค่าสินค้า และ บริการภายใต้ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดภูเก็ต (Phuket Brand) เพื่อกระตุ้นให้ภาคเอกชน ผู้ประกอบธุรกิจ พัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพมาตรฐาน ไม่ฉวยโอกาสเอาเปรียบนักท่องเที่ยว และ ประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ที่ดีให้แก่สินค้าและบริการจังหวัดภูเก็ต ซึ่งโครงการนี้จะสร้างความเชื่อมั่นและความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการจังหวัดภูเก็ต
 
นายเดชา เพ็ชรวงศ์ พาณิชย์จังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตเน้นให้ความสำคัญในการสร้างอัตลักษณ์ รับรองผลิตภัณฑ์จังหวัดภูเก็ต (Phuket Brand) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไป ที่เลือกซื้อสินค้าและบริการภายใต้การรับรองมาตรฐานสินค้า และ บริการด้วยตรา Phuket Brand ว่า จะต้องได้รับสินค้าบริการที่ดีได้มาตรฐาน ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบทั้งด้านคุณภาพและราคา 
ในขณะเดียวกันทางด้านของผู้ประกอบการที่ขายสินค้าและบริการนั้น ก็จะต้องได้รับรองมาตรฐาน Phuket Brand ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าวถือเป็นโอกาสในการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ ทั้งด้านการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในเรื่องของสินค้าดี สินค้าเด่น เพิ่มช่องทางการตลาดให้มากขึ้น และเป็นการเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการ
สำหรับจังหวัดภูเก็ตได้เห็นความสำคัญจึงได้อนุมัติงบประมาณให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต ดำเนินโครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์เพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ ภายใต้ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดภูเก็ต (Phuket Brand) ประจำปี 2561 โดยกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้าและบริการภายใต้ Phuket Brand ซึ่งการจัดงานครั้งนี้จะมีร้านค้าเข้าร่วมจำหน่ายสินค้ากว่า 50 ร้าน อีกทั้งภายในงานจะมีส่วนการเจรจาธุรกิจ กับนักธุรกิจภายในประเทศ โดยใช้พื้นที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีกำลังซื้อสูงและเป็นตลาดที่มีศักยภาพของสินค้าและบริการที่ได้รับตราสัญลักษณ์รับรองผลิตภัณฑ์ (Phuket Brand)
 อย่างไรก็ตาม อยากให้ชาวภูเก็ต นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาร่วมส่งเสริม สินค้าดี ที่ได้มาตรฐาน (Phuket Brand) และมาร่วมอุดหนุนผู้ประกอบการในจังหวัดภูเก็ต อีกทั้งยังเป็นการร่วมสนับสนุนศักยภาพ และ การพัฒนาสินค้าของผู้ประกอบการ รวมทั้งมาลิ้มลองชิมรสกับอาหาร และ ซื้อสินค้าดี สินค้าเด่น สินค้าดัง ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดภูเก็ต ที่มาร่วมไว้ในงาน “มหกรรมของดีเมืองภูเก็ต” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 10 ก.ค.61 ณ บริเวณโซนเดอะพอร์ท อารีน่า ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต