เจ้าของเรือ ฟินิกซ์ ยังไม่เปิดปากเผยมีประะกันทั้งตัวเรือและนักท่องเที่ยว

โพสเมื่อ : Saturday, July 7th, 2018 : 11.06 am

เจ้าของเรือ ฟินิกซ์ ยังไม่เปิดปากเผยข้อมูลการเดินเรือเส้นทางท่องเที่ยว แต่ระบุมีประกันทั้งตัวเรือและนักท่องเที่ยว 

นางสาววรลักษณ์ ฤกษ์ชัยการ เจ้าของเรือฟินิกซ์ และบริษัท ทีซีบลู ดรีม จำกัด กล่าววนการประชุมร่วมกับปลัดกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ถึงการดูแลเยียวยานักท่องเที่ยวที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต และได้รับบาดเจ็บว่า

ทางบริษัทได้ทำประกันไว้ทั้งในส่วนของตัวเรือ นักท่องเที่ยว และ พรบ. โดยในส่วนตัวเรือได้ทำประกันไว้กับบริษัทกรุงศรีอยุทยาประกันภัย ส่วนประกันนักท่องเที่ยวทำไว้กับบริษัทกรุงเทพประกันภัย ถ้านักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บจะได้รับชดเชยในวงเงินไม่เกินรายละ 5 แสนบาท กรณีเสียชีวิตรายละไม่เกิน 1 ล้าน 
ซึ่งขณะที่ทางบริษัทประกันกำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการ และจะจัดส่งเจ้าหน้าที่มาอำนวยความสะดวกทั้ง 2 โรงพยาบาล คือ โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต และโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

อย่างไรก็ตามจนถึงขณะนี้ทางเจ้าของเรือยังปิดปากเงียบเกี่ยวกับการจัดการเดินเรือ รวมถึงรายละเอียดอื่น และสาเหตุของการเกิดเรือล่ม