PEA เปิดอีก 3 สถานีรองรับ ใช้ไฟฟ้าได้ถึงปี2568 มั่นใจได้!ภูเก็ตไม่มีปัญหา

โพสเมื่อ : Thursday, November 9th, 2017 : 6.54 pm

ทุ่ม 850 ล้าน สร้างสถานีไฟฟ้า อีก 3 แห่ง เพิ่มศักยภาพการจ่ายไฟให้จังหวัดภูเก็ตสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว มั่นใจรองรับการใช้ไฟได้ถึงปี 68 เตรียมสร้างเพิ่มอีก 2 แห่ง เย็นใจได้ภูเก็ตมีไฟใช้ยาวแน่นอน

วันนี้ (9 พ.ย.) เวลา 13.30 น. นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค หรือ กฟผ. หรือ PEA พร้อมด้วยนายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายกองโทอดุลย์ ชูทอง นายอำเภอถลาง และ ว่าที่ร้อยตรีวิกรม จากที นายอำเภอเมือง ร่วมเป็นประธานเปิดการจ่ายกระแสไฟฟ้าถลาง 2 กะรน และภูเก็ต 3 จังหวัดภูเก็ต ซึ่งทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดสร้างสถานีจ่ายไฟขึ้นจำนวน 3 แห่ง โดยมีเจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธีจำนวนมาก โดยจัดให้มีพิธีเปิดขึ้นที่ สถานีไฟฟ้าภูเก็ต 3 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต

 

สำหรับสถานีไฟฟ้าที่เปิดใหม่ในวันนี้ ประกอบด้วย 1.สถานไฟฟ้าถลาง 2 ตั้งอยู่ที่ ตำบลไม้ขาว อ.ถลาง ติดตั้งหม้อแปลงขนาด 50 MVA จำนวน 2 เครื่อง ก่อสร้างสายส่ง ระบบ 115 KV จากสถานีไฟฟ้าให้กับพื้นที่หลัก คือ หาดในยาง บ้านสาคู ประตูเมืองภูเก็ต บ้านลายัน บ้านไม้ขาว สนามบินภูเก็ต บ้านป่าสัก

2.สถานีไฟฟ้ากะรน ตั้งอยู่ในพื้นที่ ตำบลกะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต ติดตั้งหม้อแปลงขนาด 50 MVA จำนวน 2 เครื่อง ก่อสร้างสายส่งระบบ 115 KV จากสถานีไฟฟ้า 2 ระยะทาง 8.5 วงจร.กม.จากไฟให้กับพื้นที่หลัก คือ ถนนศักดิ์เดช ถนนพูนผล จุดชมวิวเขาชาด อ่าวมะขาม ท่าเรือน้ำลึก

 

3.สถานีไฟฟ้าภูเก็ต 3 ตั้งอยู่ที่ตำบลวิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต ติดตั้งหมอแปลงขนาด 50 MVA จำนวน 2 เครื่อง ก่อสร้างสายส่งระบบ 115 KV เพิ่มเติมจากสถานีไฟฟ้าภูเก็ต 2-ภูเก็ต 3 ชั้วคราว (สามแยกเจ้าฟ้านาคา) ระยะทาง 5.1 วงจร.กม.โดยสถานีไฟฟ้าภูเก็ต 3 ถูกออกแบบจ่ายไฟให้กับพื้นที่หลักคือ ถนนศักดิเดช ถนนพูนผล จุดชมวิวเขาขาด อ่าวมะขาม ท่าเรือน้ำลึก

สถานีไฟฟ้าทั้ง 3 สถานีเปิดให้บริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความมั่นคงของระบบไฟฟ้าให้สามารถตอบสนองความต้องการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นอย่างเพียงพอซึ่งสอดรับกับนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล และ จังหวัดภูเก็ต เนื่องจากจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วและเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญในแต่ละวันมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าจำนวนมาก โดยมีอัตราการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 7.5 %

 

นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค หรือ กฟผ. หรือ PRA กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวมีการใช้ไฟฟ้าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 7.5% โดยมีการใช้ไฟอยู่ที่ 425 MK ซึ่งขีดความสามารถในการจ่ายไฟของสถานีจ่ายไฟที่มีอยู่เดิม 5 แห่งสามารถจ่ายไฟได้ 460 MK สามารถรองรับการใช้ไฟฟ้าของจังหวัดภูเก็ตได้ถึงปี 62 แต่ทางการไฟฟ้า ก็ไม่หยุดที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการจ่ายไฟเพื่อให้เพียงพอและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว รวมทั้งนักลงทุน

ในปีนี้จึงมีการสร้างสถานีจ่ายไฟฟ้าเพิ่มอีก 3 แห่ง ทำให้ขีดความสามารถจ่ายไฟเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 760 MK สามารถรองรับการใช้ไฟฟ้าของภูเก็ตได้ถึงปี 2568  และอีก 3 ปี ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะสร้างสถานีจ่ายไฟเสร็จอีก 2 แห่ง โดยแต่ละแห่งสามารถจ่ายไฟได้อีก แห่งละ 200 MK ซึ่งจะทำให้รองรับการใช้ไฟฟ้าของจังหวัดภูเก็ตได้ถึงปี 2572  เพราะฉะนั้นทั้งประชาชน และนักท่องเที่ยว รวมทั้งนักลงทุนมั่นใจได้ว่าจังหวัดภูเก็ตจะไม่มีปัญหาเรื่องของการใช้ไฟฟ้าอย่างแน่นอน ซึ่งสอดรับกับการเป็นเมืองสมาร์ทซิตี้ ของจังหวัดภูเก็ตอย่างแน่นอน