8 ทีม โม่แข้ง การแข่งขัน ฟุตบอล “ราชภัฎภูเก็ต คัพ ครั้งที่ 7 “ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

โพสเมื่อ : Monday, December 4th, 2017 : 12.58 pm

8 ทีม โม่แข้ง การแข่งขัน ฟุตบอล “ราชภัฎภูเก็ต คัพ ครั้งที่ 7 “ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ   พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 4 ธ.ค.นี้ ที่สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต นายคมกริช ไกรนรา ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต นายมลรักษ์ เลิศวิลัย ผู้รับผิดชอบโครงการการแข่งขันฟุตบอลราชภัฎภูเก็ต คัพ ร่วมแถลงข่าว “การแข่งขันฟุตบอลราชภัฏภูเก็ต คัพ” ครั้งที่ 7

นายคมกริช ไกรนรา กล่าวว่า  ในการแข่งขันครั้งนี้ได้รับพระกรุณาจากพระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานถ้วยรางวัลสำหรับการจัดการแข่งขันเป็นประจำทุกปี พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนความร่วมมือจากบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต อย่างดียิ่ง สำหรับการจัดการแข่งขันปีนี้ มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมาย คือ เยาวชนในจังหวัดภูเก็ต และกลุ่มจังหวัดอันดามัน เพื่อให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด ประกอบกับการจัดการแข่งขันฟุตบอลรายการดังกล่าวเป็นการบริการแก่สังคม ตลอดจนเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นต้น      โดยมีทีมที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 8 ทีม ได้แก่ 1.ตัวแทนทีมจังหวัดสงขลา 2.ตัวแทนทีมจังหวัดพังงา 3.ตัวแทนทีมจังหวัดกระบี่ 4.ทีมโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 5.ทีมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ภูเก็ต     6.ทีมโรงเรียนเมืองถลาง จ.ภูเก็ต 7.ทีมโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม “จุติ – ก้อง อนุสรณ์” จ.ภูเก็ต 8.ทีมโรงเรียนวิทยาลัยเทคนิค จ.ภูเก็ต โดยจะทำการแข่งขันระหว่างวันที่ 12-17 ธันวาคม 2560        ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และมีพิธีเปิดการแข่งขันในวันที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 15.00 น. ณ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต