สถานธนานุบาลเทศบาเมืองกะทู้ ปรับลดดอกเบี้ยรับจำนำ ต้อนรับเปิดเทอม ดอกเบี้ยถูกสุด เริ่มต้นที่ ๒๕ สตางค์

โพสเมื่อ : Tuesday, April 3rd, 2018 : 1.29 pm

สถานธนานุบาลเทศบาเมืองกะทู้ โรงรับจำนำของรัฐหนึ่งเดียวในเขตเทศบาลเมืองกะทู้ ปรับลดดอกเบี้ยรับจำนำ ต้อนรับเปิดเทอม ดอกเบี้ยถูกสุด เริ่มต้นที่ ๒๕ สตางค์

-เงินต้นไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท ดอกเบี้ย ๐.๒๕ บาท ต่อเดือน

-เงินต้นไม่เกิน ๕,๐๐๐ – ๑๐๐,๐๐๐ บาท ดอกเบี้ย ๑ บาท ต่อ เดือน

เริ่ม ๑ เมษายน – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑