รพ.สิริโรจน์ ร่วมสนับสนุน Phuket Say No to Foam รับประกาศฯ สถานประกอบการปลอดโฟม 100% ระดับทอง

โพสเมื่อ : Friday, March 23rd, 2018 : 11.30 am

ผู้อำนวยการด้านการแพทย์โรงพยาบาลสิริโรจน์ (Siriroj International Hospital) เข้ารับประกาศนียบัตรองค์กรปลอดโฟม 100% ระดับทอง ประจำปี 2561 จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต 

เมื่อบ่ายวันที่ 22 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา นายแพทย์วีรวัฒน์ ยอแสงรัตน์  ผู้อำนวยการด้านการแพทย์โรงพยาบาลสิริโรจน์ (Siriroj International Hospital) เข้ารับประกาศนียบัตรองค์กรปลอดโฟม 100% ระดับทอง ประจำปี 2561 จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต โดยได้รับเกียรติจากนาย ถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีดังกล่าว ณ ห้างสรรพสินค้าไลม์ไลท์ อเวนิว ทั้งนี้เมื่อปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลสิริโรจน์ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการรณรงค์ ลด ละ เลิก ใช้โฟมบรรจุอาหาร “Phuket Say No to Foam” ร่วมกับทางจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานต่างๆ