ไล่คนรุกพื้นที่ 50 ไร่ ป่าเลนคลองบางชีเหล้า – คลองท่าจีน กันไว้ให้ชาวเล จ.ภูเก็ต สร้างที่อยู่

โพสเมื่อ : Friday, August 17th, 2018 : 12.07 pm

ไล่คนรุก พื้นที่บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเลนคลองบางชีเหล้า – คลองท่าจีน ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต กันไว้สำหรับชาวเล 50 ไร่ ต้องออกพ้นพื้นที่ หลังพบมีทั้งชาวบ้าน เอกชน รัฐ บุกรุก

จากกรณีอธิบดีกรมป่าไม้ โดยการอนุมัติของรัฐมนตรีว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีหนังสืออนุญาตให้จังหวัดภูเก็ต เข้าใช้ประโยชน์หรืออยู่อาศัยในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเลนคลองบางชีเหล้า – คลองท่าจีน ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต เนื้อที่ประมาณ 50 ไร่ เพื่อประโยชน์ในการให้ชาวน้ำหรือชาวเล อยู่อาศัย ตามโครงการช่วยเหลือชาวน้ำหรือชาวเลจังหวัดภูเก็ต ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการถูกไล่ที่ เพราะที่อยู่เดิมในขณะนี้บางส่วนเป็นที่ดินของเอกชน แต่อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีการอนุญาตให้ใช้ที่ดินดังกล่าวเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวเล กลับพบว่ายังไม่มีชาวเลเข้าไปอาศัยที่พื้นที่ดังกล่าวแม้แต่รายเดียว

ซึ่งจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงของทางจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต ปรากฏว่า สภาพพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ ปัจจุบันมีผู้บุกรุกเข้ายึดถือครอบครองใช้ประโยชน์ รวมทั้งปลูกสร้างอาคารเพื่ออยู่อาศัยหรือเพื่อการใดๆ โดยไม่ปรากฏว่า มีเอกสารหลักฐานซึ่งแสดงสิทธิในการครอบครอง รวมทั้งสิ้น 34 ราย

ในจำนวน 34 ราย พบว่า หน่วยงานของรัฐ 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดภูเก็ต และ บ้านพักเด็กและครอบครัว และ องค์กรเอกชน 1 แห่ง ได้แก่ มูลนิธิศุภนิมิต อีกทั้งมีราษฎรบางรายไม่ทราบว่า เป็นพื้นที่ที่ตนครอบครองอยู่ในพื้นที่ที่จังหวัดภูเก็ตได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์หรือไม่

ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว จังหวัดได้ดำเนินการรังวัดสอบเขตและมีแนวเขตที่ชัดเจน และได้ดำเนินการออกประกาศจังหวัดภูเก็ต พร้อมทั้งแจ้งให้อำเภอเมืองภูเก็ต ร่วมกับเทศบาลตำบลรัษฎา จัดทำป้ายประกาศจังหวัดฯ เพื่อแจ้งผู้บุกรุกที่เข้ายึดถือครอบครองในพื้นที่ รื้อถอน ขนย้ายทรัพย์สิน สิ่งของ สินค้าบริการ พร้อมสิ่งปลูกสร้าง บริวาร และงดเว้นการกระทำใดๆ ในบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองบางชีเหล้า – คลองท่าจีน

ล่าสุดทางจังหวัดภูเก็ตได้นำป้ายประกาศ ซึ่งลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ไปติดประกาศแล้ว โดยมี เจ้าหน้าที่ บก.ควบคุมพล.ร.5 โดย ชป.รส.ร.25 ร่วมกับ เจ้าหน้าที่มว.รส.ทรภ.3 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองภูเก็ต อส.เมืองภูเก็ต เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลรัษฎา  เจ้าหน้าที่ปกครองจังหวัดภูเก็ต  เจ้าหน้าที่ป้องกันจังหวัดภูเก็ต ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1 ร่วมดำเดินการ และดูแลความเรียบร้อย ในการเข้าติดป้ายประกาศจังหวัด

เพื่อแจ้งให้ผู้บุกรุกที่เข้ายึดถือครอบครองในพื้นที่ รื้อถอน ขนย้ายทรัพย์สิน สิ่งของ สินค้าบริการ พร้อมสิ่งปลูกสร้าง บริวาร และ งดเว้นการกระทำใดๆ ณ พื้นที่บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนคลองบางชีเหล้า-คลองท่าจีน ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต โดยลงพื้นที่ในการติดป้ายประกาศจังหวัดฯ ทั้งหมด 6 จุด ซึ่งการเข้าดำเนินการในครั้งนี้ไม่มีการคัดค้านจากผู้บุกรุกแต่อย่างใด