โรงเรียนสตรีภูเก็ตจัดบวชชีพราหมณ์นักเรียน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙

โพสเมื่อ : Wednesday, October 17th, 2018 : 1.37 pm

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต จัดโครงการบวชชีพราหมณ์นักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ต 89 คน ครั้งที่ 2 ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ลุเพื่อส่งเสริมจริยธรรม สมาธิให้กับนักเรียน

เมื่อเวลา 11.00 น.วันนี้ (16 ต.ค.) ที่วัดเจริญสมณกิจ (วัดหลังศาล) นายรัฐวิชญ์ อริยะพัชญ์พล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีปิดโครงการบวชชีพราหมณ์นักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ต โดยมีพระอาจารย์จำรัส จันทโชโต เจ้าอาวาสวัดเจริญสมณกิจ ทำพิธีลาสิกขาชีพราหมณ์ และมอบเกียรติบัตรให้ผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการบวชชีพราหมณ์ นายเสถียร พลเยี่ยม ผอ.โรงเรียนสตรีภูเก็ต นางรุ่งนภา พุฒแก้ว นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการสมาคมฯ ผู้ปกครอง และนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการบวชชีพราหมณ์ เข้าร่วม พร้อมทั้งได้ปลูกต้นไม้ร่วมกัน

นางรุ่งนภา พุฒแก้ว นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต โครงการบวชชีพราหมณ์นักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ต 89 คนในครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 โดยทางโรงเรียนสตรีภูเก็ต ได้ร่วมกับ สมาคมผู้ปกครองโรงเรียนสตรีภูเก็ตจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 13 – 16 ต.ค.ที่ผ่านมา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมจริยธรรม สมาธิให้นักเรียน และเป็นการจรรโลงพุทธศาสนาให้อยู่คู่ชาติไทยต่อ ณ วัดเจริญสมณกิจ หรือ วัดหลังศาล

ด้านนายรัฐวิชย์ อริยะพัชญ์พล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จากคำกล่าวแสดงความรู้สึกของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จะเห็นได้ว่าโครงการบวชชีพราหมณ์นักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ต ครั้งที่ 2 ได้บรรลุวัตถุประสงค์หลักในการเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล แสดงถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระบาทสมเด็จพระปรมิมทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นอกจากนี้นักเรียนที่ได้บวชชีพราหมณ์ยังจะได้ศึกษาหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนา ฝึกสมาธิ เจริญปัญญา เพื่อให้สามารถนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์และเป็นพลเมืองที่ของประเทศต่อไป