โครงการสร้างอุโมงค์ป่าตอง ชัดเจนแล้ว ให้สัมปทานเอกลงทุนเก็บค่าใช้ทาง

โพสเมื่อ : Wednesday, June 6th, 2018 : 1.50 pm

โครงการสร้างอุโมงค์ป่าตอง ชัดเจนแล้ว ให้สัมปทานเอกลงทุนเก็บค่าใช้ทาง ประกาศเชิญชวนลงทุนเร็วๆนี้  มูลค่าการลงทุนในโครงการรวม 13,917 ล้านบาทแบ่งเป็นค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 5,686 ล้านบาทและค่าก่อสร้างรวมค่าควบคุมงาน 8,231 ล้านบาท

 

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์ รองผู้อำนวยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต โครงการทางพิเศษสายกะทู้ – ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต เป็นการก่อสร้าง เพื่อเชื่อมโยงการเดินทางจากอำเภอกะทู้ไปยังป่าตองเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับคนในพื้นที่ นักท่องเที่ยว รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรและอุบัติเหตุบนทางถนนในเส้นทางดังกล่าว

โดยขณะนี้โครงการดังกล่าวมีความคืบหน้า ทั้งในเรื่องของผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการตามกฎหมาย ว่า ด้วยการให้เอกชนเข้ามาลงทุนในกิจการของรัฐได้ข้อสรุปแล้วว่ารูปแบบที่เหมาะสมที่สุดในการลงทุนคือการให้สัมปทานเอกชนลงทุนเก็บค่าใช้ทาง มูลค่าการลงทุนในโครงการรวม 13,917 ล้านบาทแบ่งเป็นค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 5,686 ล้านบาทและค่าก่อสร้างรวมค่าควบคุมงาน 8,231 ล้านบาท

โดยแนวเส้นทาง จะเป็นทางพิเศษขนาด 4 ช่องจราจรต่อทิศทาง (สำหรับรถยนต์ 2 ช่องจราจร และรถจักรยานยนต์ 2 ช่องจราจร) มีจุดเริ่มต้นโครงการที่ตำบลป่าตอง บริเวณถนนพระเมตตา เป็นทางยกระดับข้ามถนนพิศิษฐ์กรณีย์ จนถึงเขานาคเกิด ระยะทาง 0.9 กม. แล้วจึงเป็นอุโมงค์ ระยะทาง 1.85 กม.

หลังจากนั้นเป็นทางยกระดับ ระยะทาง 1.23 กม. สิ้นสุดโครงการที่ ตำบลกะทู้ บริเวณจุดตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4029 ระยะทาง 3.98 กม. ทั้งนี้โครงการถูกบรรจุอยู่ในแผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2558 -2562 โดยคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ได้มีมติเห็นชอบแผนดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 3 เม.ย. 58 และได้นำเสนอ ครม. ให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 26 พ.ค. 58 หลังจากนั้นประกาศเชิญชวนให้เอกชนลงทุน ใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 3 ปี