แก้ปัญหาลิง ภูเก็ตพร้อมคัดลงเกาะ สร้างนิคมให้อยู่  กำหนดมาตรการห้ามให้อาหารลิง

โพสเมื่อ : Friday, May 18th, 2018 : 3.20 pm

แก้ปัญหาลิง ภูเก็ตพร้อม คัดบางส่วนลงเกาะสร้างนิคมให้อยู่ แต่ยังหวั่นว่ายน้ำกลับเข้าฝั่ง เตรียมมาตรการคู่ขนานห้ามนักท่องเที่ยว ประชาชน ให้อาหารเชื่อทำได้ลิงจะกลับไปหากินเอง พร้อมทำหมันก่อนปล่อยเกาะ

จากกรณีคณะกรรมการติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) จัดสัมมนาเรื่อง “แนวทางการบริหารจัดการปัญหาลิงในพื้นที่วิกฤติ ซึ่งในการ สัมมนา ได้มีการพูดถึงการทำแผนแม่บทการบริหารจัดการปัญหาลิงในพื้นที่ 12 จังหวัด โดยจะใช้จังหวัดภูเก็ตเป็นพื้นที่ต้นแบบในการจัดทำนิคมลิง โดยมีการลงพื้นที่สำรวจเกาะ 5 เกาะที่มีความพร้อม ได้แก่ เกาะงำ เกาะปายู เกาะมาลีหรือมะลิ เกาะแพ และ เกาะทะนาน แต่จำเป็นต้องเติมให้สมบรูณ์..

เกี่ยวกับเรื่องนี้ นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าว ถึงแนวทางการแก้ปัญหาลิงในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ว่า ขณะนี้ได้มีการศึกษาความเป็นไปได้ในการนำลิงบางส่วนไปไว้บนเกาะซึ่งเป็นเกาะร้างไม่มีคนอยู่อาศัย โดยได้มีการศึกษาความพร้อมของเกาะในการรองรับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพืชอาหาร แหล่งน้ำ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เบื้องต้นมีจำนวน 5 เกาะ ได้แก่ เกาะงำ เกาะปายู เกาะมาลีหรือมะลิ เกาะแพ และเกาะทะนาน

นอกจากนี้ได้มีการรับฟังความคิดเห็นของชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากลิง โดยเฉพาะจุดที่วิกฤตค่อนข้างมาก คือ บ้านยามู ต.ป่าคลอก อ.ถลาง โดยจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นไปแล้ว 2 ครั้ง ซึ่งชาวบ้านเห็นด้วยที่จะให้ย้ายลิงบางส่วนไปไว้ที่เกาะ โดยเฉพาะตัวที่ดุร้าย เนื่องจากขณะนี้ลิงได้บุกรุกเข้าไปในบ้านเรือนของชาวบ้าน เมื่อชาวบ้านเผลอก็จะเข้าไปรื้อค้นข้าวของภายในบ้าน  แต่ชาวบ้านเองก็ยังมีความห่วงเรื่องอาหารและแหล่งน้ำที่จะรองรับลิงที่จะนำไปปล่อยด้วย นอกจากนั้นก็ยังมีความเป็นห่วงเรื่องของลิงที่ถูกนำไปปล่อยเกาะถ้าเรื่องอาหาร เรื่องน้ำมีไม่พร้อมลิงเหล่านี้อาจจะว่ายน้ำกลับมาขออาหารจากชาวบ้านหรือนักท่องเที่ยวอีกก็ได้

นายนรภัทร กล่าวต่อไปว่า เบื้องต้นทางจังหวัดได้อนุมัติงบประมาณ 900,000 บาท ในการเข้ามาดูแลบริหารจัดการและการเคลื่อนย้ายลิงไปไว้บนเกาะ และ การทำหมันลิง ซึ่งการดำเนินการต่างๆ มีขั้นตอนที่ชัดเจน ซึ่งนอกจากพื้นที่ยามูแล้วทางจังหวัดยังมีพื้นที่ที่มีปัญหาเรื่องลิงกับชาวบ้านและลิงกับนักท่องเที่ยวอีก 6 จุด ซึ่งทางจังหวัดจะจัดให้มีการทำประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ในระหว่างวันที่ 22-28 พฤษภาคมนี้ เพื่อยืนยันแนวทางการแก้ปัญหาอีกครั้ง

อย่างไรก็ตามก่อนที่จะมีข้อสรุปว่า จะย้ายลิงไปไว้บนเกาะร้างนั้น ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตามขั้นตอนทุกประการ เริ่มทั้งแต่การสำรวจปัญหาความเดือดร้อนหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นกับคนในชุมชน และการศึกษาความเหมาะสมของพื้นที่เกาะร้างต่างๆ  เพื่อถึงเวลาที่จะเคลื่อนย้ายลิงไปก็จะได้ไม่มีปัญหา และยืนยันว่า จะไม่ใช่การย้ายลิงทั้งหมด แต่จะย้ายเพียงบางส่วนเท่านั้น จากนั้นจะติดตามผลว่า เมื่อปล่อยไปแล้วเป็นอย่างไร สามารถอยู่ได้หรือไม่ เพื่อจะได้ลดปริมาณลิงบนฝั่ง และลดปัญหาที่เกิดขึ้น ที่เป็นข่าวค่อนข้างบ่อย คือ นักท่องเที่ยวถูกลิงทำร้าย

อย่างไรก็ส่วนใหญ่จากรายงานพบว่า สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นจากลิงนั้นเกิดจากคนที่เข้าไปรุกที่อยู่ของลิง และนำอาหารมาให้ลิง ทำให้ลิงไม่ยอมหากิน เมื่อมีอาหารไม่เพียงพอทำให้เกิดการยื้อแย่ง ทำร้ายนักท่องเที่ยว รื้อค้นทรัพย์สินของชาวบ้าน ซึ่งสิ่งที่จะต้องดำเนินการควบคู่กับการสร้างนิคมลิงด้วยการนำลิงบางส่วนไปอยู่ที่เกาะ ก็คือการห้ามไม่ให้นักท่องเที่ยวหรือประชาชนให้อาหารลิง เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของลิงให้ออกไปหากินอาหารเอง และไม่รบกวนนักท่องเที่ยว ซึ่งขณะนี้เริ่มมีการติดป้ายเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวแล้วเรื่องของการไม่ให้อาหารลิง หากทำตามมาตรการที่กำหนดไว้การแก้ไขปัญหาเรื่องลิงของจังหวีดภูเก็ตก็จะเห็นผลเป็นรูปธรรม