เมินร่วมแก้ปัญหาลิงเกาะสิเหร่ เหตุไม่รบกวนคน –นักท่องเที่ยว แต่พบมีปัญหาสุขภาพ

โพสเมื่อ : Thursday, May 24th, 2018 : 3.54 pm

คนเมินร่วมประชาพิจารณ์ และ รับฟังความคิดเห็นเพื่อแก้ปัญหาลิงแสมบริเวณเกาะสิเหร่ จ.ภูเก็ต เหตุลิงไม่สร้างปัญหาให้ประชาชน /นักท่องเที่ยว แต่มีปัญหาเรื่องสุขภาพทั้งอ้วน/โรคผิวหนัง จี้เร่งปรับภูมิทัศน์ให้สมเป็นเมืองท่องเที่ยว

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ที่ห้องประชุมศูนย์คนไร้ที่พึ่งจังหวัดภูเก็ต (เยื้องจุดชมลิงเกาะสิเหร่)  ถนนศรีสุทัศน์ ต.รัษฎา  อ.เมือง จ.ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต  โดยคณะกรรมการและคณะทำงานบริหารจัดการปัญหาลิงจังหวัดภูเก็ต จัดการประชุมประชาพิจารณ์และรับฟังความคิดเห็นเพื่อแก้ปัญหาลิงแสมบริเวณเกาะสิเหร่ ซึ่งเป็นเวทีที่ 2 จากที่กำหนดไว้ 5 เวที โดยมีนายปรารภ หาญช้าง ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็งหวัดภูเก็ต นายพงศ์ชาติ  เชื้อหอม  หัวหน้าศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาพระแทว, หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสื่อมวลชนเข้าร่วม

โดยในครั้งนี้ไม่มีประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมแต่อย่างใด เนื่องจากลิงดังกล่าวไม่ได้ไปรบกวนชาวบ้าน จะมีก็เฉพาะสำนักงานของหน่วยราชการ 1-2 ด้วย  จึงมีการปรับแนวทางโดยจะมีการนำแบบสอบถามไปให้ส่วนราชการที่อยู่บริเวณดังกล่าว และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนนักท่องเที่ยวได้ให้ความเห็นแทน

นายพงศ์ชาติ  เชื้อหอม  หัวหน้าศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาพระแทว ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะทำงานฯ กล่าวในเวทีประชุม ว่า  พื้นที่ที่ลิงอาศัยอยู่บริเวณเกาะสิเหร่ มีการจัดทำเป็นจุดชมลิง และมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และ ต่างชาติ แวะชม รวมทั้งให้อาหารลิงเป็นจำนวนมาก จึงไม่ได้สร้างปัญหาให้กับบ้านเรือนหรือประชาชนในวงกว้าง ยกเว้นส่วนราชการที่มีอาคารสำนักงานติดอยู่กับจุดชมลิง ดังนั้นปัญหาบริเวณนี้จึงเป็นเรื่องของนักท่องเที่ยวกับลิง การบริหารจัดการพื้นที่ และการดูแลรักษาโรค

จากการสำรวจในพื้นที่พบว่า ลิงในพื้นที่เกาะสิเหร่ มีประมาณ 200 – 300 ตัว ปัญหาของลิงบริเวณนี้จะเป็นเรื่องของสุขภาพ โรคอ้วน และโรคผิวหนัง ควรจะต้องมีการดำเนินการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ ในการปรับปรุงเรื่องของความสะอาดและการปรับภูมิทัศน์ รวมทั้งการจัดระเบียบผู้ขายสินค้าซึ่งมีอยู่ 3 ราย เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และป้องกันอุบัติเหตุ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ เนื่องจากเป็นจุดท่องเที่ยว จึงถือเป็นหน้าตาของจังหวัด แม้ว่าลิง จะไม่ทำร้ายแต่หากมีการไปหยอกล้อก็อาจจะเกิดปัญหาขึ้นได้ และยังเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคจากลิง

สำหรับการแก้ปัญหาเบื้องต้นว่า แม้จะไม่มีชาวบ้านที่เดือดร้อน แต่เนื่องจากเป็นปัญหาในเรื่องของการบริหารจัดการ เบื้องต้น จะต้องมีการจับหมันเพื่อลดจำนวนประชากร และ มีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้ที่นำอาหารไปให้ลิงได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง

ด้านนายปรารภ หาญช้าง ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต  กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ต มีปัญหาลิง จำนวน 7 แห่ง เป็นลิงแสม 5 แห่ง ลิงกัง 2 แห่ง ในส่วนของลิงแสม 5 แห่ง ได้แก่ ท่าเรือบางโรง, บ้านยามู, ซอยท่าจีน, กิ่งแก้วซอย 9, และเกาะสิเหร่  ลิงกัง 2 แห่ง ได้แก่ เขารัง และ เขาโต๊ะแซะ ทางจังหวัดภูเก็ต จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนจากลิงแสมและลิงกัง โดยได้มีการติดตามพฤติกรรมลิงและพบปะชาวบ้านและนักท่องเที่ยวทั้ง 7 แห่ง

สำหรับการจัดทำประชาพิจารณ์ ในวันนี้ เป็นเวทีที่ 2 ในการรับฟังความคิดเห็น ของประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาลิงแสม ในบริเวณพื้นที่เกาะสิเหร่ ทั้งนี้สืบเนื่องจากเกิดฝนตกสภาพอากาศไม่เป็นใจ ทำให้ผู้ที่มาร่วมทำประชาพิจารณ์ไม่มากเท่าที่ควร และ เพื่อให้เกิดความชัดเจน มีผลสัมฤทธิ์สูงสุด ทางคณะทำงานฯ จะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการทำประชาพิจารณ์ในเชิงรุก โดยจะมีการลงพื้นที่ไปทำการสำรวจความคิดเห็นโดยใช้แบบสอบถาม ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่ได้แสดงความคิดเห็นต่อไป