เปิดใช้แล้วอาคารผู้โดยสารภายในประเทศสนามบินภูเก็ต 1 มิ.ย.นี้

โพสเมื่อ : Friday, June 1st, 2018 : 4.03 pm

 

เปิดให้บริการสมบูรณ์แบบแล้ว อาคารผู้โดยสารภายในประเทศท่าอากาศยานภูเก็ต ตั้งแต่ 1 มิ.ย.นี้ เพิ่มศักยภาพขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารเพิ่มขึ้น

นายเพ็ชร ชั้นเจริญ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต พร้อมด้วยผู้บริหารท่าอากาศยานภูเก็ต นำคณะสื่อมวลชนจังหวัดภูเก็ต เยี่ยมชมอาคารผู้โดยสารภายในประเทศท่าอากาศยานภูเก็ต ซึ่งขณะนี้การดำเนินการปรับปรุงเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว สามารถเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และระบบรักษาความปลอดภัยที่ครบครันในวันนี้ ( 1 มิ.ย.)

ทำให้ขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารของท่าอากาศยานภูเก็ตเพิ่มขึ้น ซึ่งประกอบด้วย เคาน์เตอร์เช็คอิน จำนวน 66 เคาน์เตอร์ และจุดตรวจค้นสัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องพร้อมเครื่องเอ็กซเรย์ จำนวน 8 เครื่อง ประตูทางออกขึ้นเครื่องหมายเลข 4 – 10 (Boarding Gate) สะพานเทียบอากาศยานจำนวน 7 ชุด ร้านค้าและสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร พร้อมทั้งห้องน้ำจำนวน 5 จุด (ชาย หญิง และคนพิการ) และชั้น 3 เป็นพื้นที่ให้บริการผู้โดยสาร ประมาณ 3,500 ตารางเมตร ประกอบด้วย ร้านค้า พื้นที่พักคอย สำนักงานสายการบิน และอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ที่ปรับปรุงแล้วเสร็จ ทำให้โครงการพัฒนา ทภก. (ปีงบประมาณ 2553 – 2557) เสร็จสิ้นสมบูรณ์

เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศของท่าอากาศยานภูเก็ต ส่วนภายในอาคารผู้โดยสารจะได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น จากสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน พร้อมระบบรักษาความปลอดภัยที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล