เปิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ชุมชนบ้านท่าฉัตรไชย หวังสร้างรายได้ให้ชุมชน

โพสเมื่อ : Friday, April 27th, 2018 : 6.14 pm

ภูเก็ตเตรียมเปิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ บ้านท่าฉัตรไชย ชุมชนต้นแบบ ระบบนิเวศที่สวยงาม  เพื่อสร้างรายได้ให้คนในชุมชนและเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ

วันนี้ (27 เม.ย.) เวลา 11.00 น. ที่ห้องประชุมศาลากลาง จังหวัดภูเก็ต โครงการผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพบเสื่อมวลชนครั้งที่ 7/2561 โดยมีนายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ซึ่งมีประเด็น เรื่อง การท่องเที่ยวชุมชน ( การเปิดแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านท่าฉัตรไชย โดยมีนางศิรวี วาเล๊าะ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

 

โดยมี นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ต นอกจากจะเป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงระดับโลกในเรื่องของความสวยงามทางทะเลแล้ว ก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีเรื่องราวของชุมชน ให้น่าสนใจ ชุมชนบ้านท่าฉัตรไชย-ไม้ขาว เป็นอีกชุมชนหนึ่งที่มีระบบนิเวศและธรรมชาติที่สวยงาม  ซึ่งขณะนี้ทางจังหวัดภูเก็ตได้มีการปรับปรุงและพัฒนาให้เป็นชุมชนท่องเที่ยว เพื่อให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัด ได้มาสัมผัสบรรยากาศที่หลากหลาย ได้เรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมของคนในชุมชน ซึ่งจะมีการจัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและสำคัญของชุมชนและจังหวัดภูเก็ต

 

นางศิรวี วาเล๊าะ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า  จังหวัดภูเก็ต นอกจากจะมีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีศักยภาพโดดเด่นในระดับนานาชาติ สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศให้เดินทางมาเยี่ยมเยือนแล้ว จังหวัดภูเก็ตยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในการพัฒนาเพื่อเพิ่มความหลากหลายของการท่องเที่ยว  และจากรูปแบบพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มต้องการเรียนรู้และสัมผัสขนบธรรมเนียม วิถีชีวิต วัฒนธรรมในท้องถิ่น การท่องเที่ยวโดยชุมชน จึงเป็นหนึ่งกิจกรรมการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจ รวมทั้งการท่องเที่ยวโดยชุมชนยังเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่สามารถกระจายรายได้ให้กับชุมชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้านนายสมพร แทนสกุล ผู้ใหญ่บ้านท่าฉัตรไชย กล่าวเพิ่มเติมต่อว่า บ้านท่าฉัตรไชยเป็นชุมชนที่มีความโดดเด่นและอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติทั้งทางบกและทางน้ำ โดยมีรูปแบบการท่องเที่ยวทั้งแบบชุมชนและเชิงนิเวศเข้าด้วยกัน ทั้งยังได้สัมผัสกับป่าชายเลน ป่าชายหาด และป่าพรุ ที่มีความสมบูรณ์ นอกจากนี้จะได้สัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวทางน้ำด้วยการล่องเรือแคนนู พายเรือคายัค รวมไปถึงการล่องเรือหัวโทงลอดใต้ท้องสะพานสารสิน แวะชมวิถีชีวิตชาวมอแกนและชาวประมงริมชายฝั่งที่ปักหลังทำกระชังเลี้ยงกุ้งมังกร 7 สี ปิดท้ายที่การแวะพักรับประทานอาหารพื้นบ้านที่ปรุงกันสดใหม่จากชุมชนท่าฉัตรไชย