เปิดแล้ว เรียกใช้บริการรถสาธารณะแห่งแรกของภูเก็ตแก้สารพัดปัญหา

โพสเมื่อ : Friday, March 16th, 2018 : 1.18 pm

เปิดใช้แล้ว ! ระบบเรียกใช้บริการรถรับจ้างสาธารณะ แห่งแรกของจังหวัดภูเก็ต ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ตแห่งที่ 2 เพื่ออำนวยความสะดวกแก้สารพัดปัญหา ให้กับผู้โดยสาร

วันนี้ (16 มี.ค. ) เมื่อเวลา 09.30 น. นายภาวัต ศุภสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “การเรียกใช้บริการรถรับจ้างสาธารณะระบบอัตโนมัติ” ทางเลือกใหม่ของผู้โดยสาร และ นักท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต พร้อม ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ตแห่งที่ 2 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการรถรับจ้างสารธารณะ และ ผู้โดยสารเข้าร่วม

 

นายภูวิศ เพชรขาว หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล กล่าวว่า เทศบาลตำบลรัษฏา ได้ร่วมกับคณะกรรมการบริหารสถานีขนส่งผู้โดยสาร สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองภูเก็ต และ จังหวัดภูเก็ต กำหนดมาตรการในการแก้ปัญหาการสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับผู้โดยสารที่ใช้บริการรถสาธารณะ รวมทั้งปัญหาการหลอกลวง ปัญหาการทิ้งผู้โดยสาร รวมทั้งเพื่อปรับปรุงพื้นที่ ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้กับผู้ประกอบการเดินรถรับจ้าง และผู้โดยสาร ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมายาวนาน

 

ดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้รับผิดชอบในเทศบาลตำบลรัษฎา จึงได้มีแนวคิดที่จะนำระบบคิวอัตโนมัติมาใช้แก้ไขปัญหา โดยการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยในปัจจุบัน นำมาปรับใช้ในการเรียกใช้บริการรถรับจ้างสาธารณะของผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวบริเวณภายในชานชาลาของสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ตแห่งที่ 2 ซึ่งที่ผ่านมา เป็นที่ทราบกันดีว่ามีหลายหน่วยงาน หลายองค์กร ทั้งภาครัฐ และเอกชน ได้นำระบบนี้มาให้บริการประชาชนและลูกค้าหรือผู้บริโภคแล้ว

 

นายภูวิศ กล่าวต่อว่า การจัดโครงการนี้ เพื่อแก้ปัญหาการกระทบและการแย่งคิว รวมทั้งการจัดระเบียบในการให้บริการผู้โดยสารและเพื่อปรับปรุงยก “ระดับการบริการ” ให้ระบบโดยสารรถรับจ้างสาธารณะให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น จนสามารถทำให้ผู้โดยสารหรือนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการเกิดความเชื่อมั่นหรือมั่นใจในการบริการทุกด้าน จนเกิดความไว้วางใจหันมาใช้บริการเพิ่มมากขึ้นและจะเป็นการลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวในการเดินทางเพื่อเสริมสร้างความเป็นระเบียบ เรียบร้อย และมีความปลอดภัยในการเรียกใช้บริการโดยสารรถรับจ้างสาธารณะและเกิดความเชื่อมั่นในการให้บริการสาธารณะของหน่วยงานภาครัฐและยกระดับการให้บริการที่ดีแก่ปะชาชน ผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวเมื่อเดินทางมาเยือนจังหวัดภูเก็ต

 

รวมทั้งเป็นการสนองตอบและเชื่อมโยงนโยบายของรัฐจากส่วนกลางลงสู่การปฏิบัติจริงทั้งนโยบายไทยแลนด์ 4.0 นโยบายระบบขนส่งอัจฉริยะสำหรับรถโดยสารสาธารณะของกระทรวงคมนาคม นโยบายภูเก็ตสมาร์ทซิตี้ ของจังหวัดภูเก็ต นโยบายของผู้บริหารเทศบาลตำบลรัษฎา และ คณะกรรมการบริหารสถานีขนส่งผู้โยสารจังหวัดภูเก็ตแห่งที่ 2 ที่จะให้สถานีแห่ง มีการบริการที่ดี มีความทันสมัยและใส่ใจในการให้บริการประชาชน

 

โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักคือ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่ใช้รถโดยสารประจำทางเป็นพาหนะในการเดินทางมายังจังหวัดภูเก็ต ที่ต้องการเดินทางไปพักผ่อนท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ