เที่ยวภูเก็ตปลอดภัย เปิดศูนย์บริการ นทท. 10 แห่ง ครอบคลุมชายหาดหลัก

โพสเมื่อ : Tuesday, December 26th, 2017 : 1.53 pm

เที่ยวภูเก็ตปลอดภัยชัวร์ ! เปิด 10 ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ตามชายหาดต่างๆในพื้นที่ เพื่อสร้างความปลอดภัยสร้างความมั่นใจ แก่นักท่องเที่ยว เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยว สู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก

จังหวัดภูเก็ตทยอยเปิดศูนย์บริการนักท่องเที่ยวบริเวณชายหาดต่างๆในพื้นที่ จำนวน 9 หาด เพื่ออำนวยความสะดวก ดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว ซึ่งได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการไปแล้ว 1 ศูนย์ คือ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่บริเวณหาดป่าตอง โดย นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และ นายจตุพร  บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานเปิด โดยมีนางสาวเฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์ นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง,หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสื่อมวลชน ประชาชน และนักท่องเที่ยวเข้าร่วม

สำหรับศูนย์บริการนักท่องเที่ยวประจำพื้นที่ หาดป่าตอง  ตั้งอยู่ที่บริเวณหน้าป้อมตำรวจ ปากซอยบางลา หาดป่าตอง อำเภอกะทู้ ภายในศุนย์จะมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องประจำศูนย์เพื่อรับเรื่องร้องเรียน เรื่องขอความช่วยเหลือ เรื่องของการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวที่ต้องการความช่วยเหลือ

ายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ต เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามามากกว่า 15 ล้านคน   โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่ จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ทั้งบริเวณชายหาด และเกาะต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต   เป็นจำนวนมาก จังหวัดภูเก็ตจึงมีมาตรการ  รักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวหรือ High Season

ประกอบกับ มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ได้เห็นชอบให้มีวันหยุดราชการในช่วงปีใหม่ติดต่อกันหลายวัน และ กำหนดให้หน่วยงานต่างๆ เพิ่มมาตรการป้องกันอย่างเข้ม ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ถึง 3 มกราคม 2561 จังหวัดภูเก็ตจึงได้จัดตั้งศูนย์ประสานและบริการนักท่องเที่ยวประจำจังหวัดภูเก็ตขึ้น โดยมอบหมายให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตเป็นเจ้าภาพ ในการดำเนินงาน

มีเป้าหมายจัดตั้งศูนย์ประสานงานและบริการนักท่องเที่ยวประจำจังหวัดภูเก็ต เพื่อให้บริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต รวม 10 ศูนย์  ได้แก่ ศูนย์ระดับจังหวัด 1 ศูนย์ อยู่ที่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต  อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต และศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ในระดับพื้นที่จำนวน  9 ศูนย์ ได้แก่  อำเภอเมืองภูเก็ต  5 ศูนย์ ตั้งอยู่ ในพื้นที่  หาดกะตะ  ,หาดกะรน   , หาดในหาน    , แหลมพรหมเทพ  และสะพานท่าเทียบเรือหาดราไวย์  อำเภอกะทู้  2 ศูนย์ ในพื้นที่  หาดป่าตอง   และ หาดกมลา และ อำเภอถลาง  2 ศูนย์ ในพื้นที่ หาดสุรินทร์  และ หาดในยาง

โดยศูนย์บริการนักท่องเที่ยวทั้ง 10 ศูนย์ ทำหน้าที่ดูแลนักท่องเที่ยวที่ได้รับความเดือดร้อน ถูกเอารัดเอาเปรียบโดยจะมีการแนะนำเส้นทางมีคู่มือแนะนำแหล่งท่องเที่ยว ให้การช่วยเหลือเมื่อนักท่องเที่ยวต้องการความช่วยเหลือทั้งทางบกและทางทะเล โดยจะจัดเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการนักท่องเที่ยวทั้งในส่วนของตำรวจท่องเที่ยว ,ตำรวจน้ำ , ตำรวจภูธร,อาสาสมัคร มูลนิธิและเจ้าหน้าที่ที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ศูนย์ดังกล่าวเปิดให้บริการ ตลอด 24 ชั่วโมง หากนักท่องเที่ยวประสบปัญหาเกี่ยวกับข้อพิพาททางกฎหมาย จะมีเจ้าหน้าที่อัยการให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวตามกระบวนการยุติธรรม เพื่อให้นักท่องเที่ยวมีความสุขอุ่นใจรู้สึกปลอดภัยเกิดความเชื่อมั่นในมาตรการการดูแลนักท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต  ซึ่งเป็นนโยบายที่จังหวัดภูเก็ตต้องการยกระดับการท่องเที่ยวสู่ความเป็นสากล และเพื่อให้   “ภูเก็ต เป็นเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ บนพื้นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน” อย่างแท้จริง

ขณะที่นายจตุพร  บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  กล่าวว่า ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้สนับสนุนเจ้าหน้าที่พร้อมวัสดุอุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัยประจำพื้นที่ชายหาดของจังหวัดภูเก็ตเพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยว อย่างไรก็ตามจังหวัดภูเก็ตมีทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงาม จึงขอความร่วมมือประชาชนและนักท่องเที่ยวช่วยกันดูแลสถานที่ท่องเที่ยวให้มีความสะอาดปลอดภัยเพื่อให้การท่องเที่ยวมีความยั่งยืน โดยเฉพาะการส่งเสริมมาตรการชายหาดปลอดบุหรี่ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล