เตรียมเปิดบ้านพักชาร์เตอร์ดแบงก์ทำเป็นที่รับรองแขกบ้านแขกเมือง

โพสเมื่อ : Wednesday, January 10th, 2018 : 9.15 am

ได้ข้อสรุปแล้ว ปรับปรุงบ้านพักผู้จัดการธนาคารสแตนด์ดาร์ด ชาร์เตอร์ด เป็นบ้านรับรองแขกบ้านแขกเมือง พิพิธภัณฑ์เล่าเรื่องราวความเป็นมาของภูเก็ตผ่านระบบมัลติมีเดีย และแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของชาวภูเก็ต ประเดิมด้วยงบก้อนแรก 16 ล้านบาท ปรับภูมิทัศน์รอบๆ ให้สวยงาม ก่อนปรับปรุงตัวบ้าน มัลติมีเดีย คาดใช้งบประมาณปรับปรุง 50-60 ล้านบาท

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยถึงแนวทางการปรับปรุงบ้านพักผู้จัดการธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด ซึ่งตั้งอยู่บนที่ราชพัสดุแปลง ถ.ดำรง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต เนื้อที่ 6 ไร่ ที่ถูกทิ้งร้างมาเป็นเวลานานแล้ว ภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะทำงานออกแบบปรับปรุงตกแต่งบ้านรับรองธนาคารชาร์เตอร์ด แบงก์ และบริเวณใกล้เคียง ครั้งที่ 1/2561 โดยมี นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายณรงค์ อ่อนอินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดภูเก็ต พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เมื่อเร็วๆ นี้ว่า

ทางจังหวัดภูเก็ต มีแนวคิดปรับปรุงบ้านพักผู้จัดการธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด ซึ่งเป็นบ้านเก่าอายุกว่า 60 ปี ที่เป็นของหน่วยงานราชการ ให้เป็นบ้านพักรับรองแขกบ้านแขกเมือง บุคคลสำคัญ และอาคันตุกะต่างประเทศที่มาเยี่ยมเยือนจังหวัดภูเก็ต คล้ายๆ กับเรือนรับรองของรัฐบาลในโอกาสต่างๆ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ สำหรับประชาชน และนักท่องเที่ยว รวมทั้งเป็นสถานที่ท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจสำหรับประชาชนทั่วไป

โดยทางสำนักงานจังหวัดภูเก็ต ได้ทำหนังสือเสนอขอใช้พื้นที่ไปยังกระทรวงมหาดไทย เพื่อพิจารณาดำเนินการมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นผู้ใช้พื้นที่ และให้เทศบาลนครภูเก็ต เป็นหน่วยงานหลักในการผู้ดูแลพื้นที่ และดำเนินการครอบคลุมตัวอาคารทั้งชั้นบนชั้นล่าง

นายนรภัทร กล่าวต่อว่า สำหรับการปรับปรุงบ้านหลังดังกล่าว ทางจังหวัดภูเก็ต ได้วาง 3 ระยะด้วยกัน คือ ระยะแรก จะมีการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบๆ ตัวบ้านในเนื้อที่ 6 ไร่ ให้สวยงาม ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมที่บ่งบอกถึงความเป็นภูเก็ต ซึ่งส่วนนี้ได้ให้ทางสถาปนิกเข้ามาดูพื้นที่ออกแบบรายละเอียดของภูมิทัศน์รอบๆ บ้านแล้ว ระยะที่ 2 จะมีการปรับปรุงในส่วนของตัวบ้าน ห้องรับรองแขก เพื่อใช้เป็นสถานที่รับรองแขกบ้านแขกเมือง และระยะสุดท้าย คือ การปรับปรุงชั้น 2 ของบ้านให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เล่าเรื่องราวความเป็นมาของภูเก็ต ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ผ่านระบบมัลติมีเดียประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตของชาวภูเก็ต
ส่วนงบประมาณที่จะมาดำเนินการปรับปรุงบ้านหลังดังกล่าว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ที่ผ่านมา ทางจังหวัดภูเก็ตได้จัดสรรงบประมาณไปแล้วบางส่วนในการปรับพื้นที่รอบๆ บ้าน ในเบื้องต้น และขณะนี้ทางจังหวัดกำลังพิจารณางบประมาณเหลือจ่ายปี 2560 ประมาณ 16-17 ล้านบาท เข้ามาปรับปรุงพื้นที่ในเฟสแรกก่อน เพื่อให้พื้นที่รอบๆ เกิดความสวยงาม หลังจากนั้น ก็จะของบประมาณจากส่วนต่างๆ มาดำเนินการต่อ โดยคาดว่าน่าจะต้องใช้งบประมาณในการปรับปรุงทั้งหมดประมาณ 50-60 ล้านบาท