เจ้าท่าภูเก็ตกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยช่วงปีใหม่จัดจนท.ดูแลเข้ม

โพสเมื่อ : Friday, December 15th, 2017 : 2.21 pm

 

เจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตเตรียมพร้อมกำหนดมาตรการความปลอดภัยทางน้ำ รองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม2560 – 3 มกราคม 2561 ขณะที่พ่อเมืองภูเก็ตตั้งเป้าหมายในการลดอุบัติให้ลดลงกว่าร้อยละ 50 ของเหตุที่เกิดขึ้นจากครั้งที่แล้ว และมีจุดตรวจหลัก 11 จุด

นายสุรัฐ ศิริไสยาสน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาภูเก็ต เปิดเผยว่า ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2561 จะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางท่องเที่ยวทางน้ำในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเป็นจำนวนมาก ซึ่งจะทำให้การจราจรทางน้ำมีความหนาแน่น ประกอบกับบางช่วงเวลาจะมีน้ำทะเลหนุนสูง เป็นผลทำให้น้ำในแม่น้ำ คลองต่าง ๆ มีระดับน้ำสูง และ กระแสน้ำไหลแรงกว่าปกติ อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุทางน้ำขึ้นได้ ดังนั้น สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาภูเก็ตในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการควบคุม กำกับ ดูแล จึงได้กำหนดแผนปฏิบัติและมาตรการเพื่อความปลอดภัยทางน้ำในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2561 ขึ้น

 

เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบกิจการเดินเรือเจ้าของเรือ, ผู้ทำการในเรือและประชาชนได้รับทราบและถือปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการดังกล่าวโดยเคร่งครัด ดังนี้ โป๊ะท่าเทียบเรือต้องติดป้ายระบุจำนวนที่โป๊ะสามารถรับน้ำหนักได้ ต้องมีพวงชูชีพอย่างน้อย 4 พวง ติดตั้งไฟส่องสว่างบนทางเดิน ตรวจสภาพเรือให้พร้อมใช้งานและมีเสื้อชูชีพทุกที่นั่ง รวมถึงไม่บรรทุกคนเกินที่นั่ง ขณะเดียวกันผู้ควบคุมเรือ ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความไม่ประมาท ไม่ดื่มสุราและเสพยาเสพติด ไม่เดินเรือด้วยความเร็วเกินควร

สำหรับประชาชนผู้ใช้บริการเรือโดยสาร การขึ้นลงเรือไม่ควรไปยืนคอยบนโป๊ะ ไม่แย่งกันขึ้นลงเรือ ไม่ดื่มสุราของมึนเมาจนไม่สามารถครองสติได้ และควรสวมเสื้อชูชีพทุกครั้ง รวมถึงให้ฟังคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ หากเกิดเหตุฉุกเฉิน สามารถขอความช่วยเหลือได้ที่ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตที่หมายเลขโทรศัพท์ 076 391 174, ท่าเทียบเรืออ่าวฉลองตำบลฉลองอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตศูนย์ควบคุมการจราจรทางน้ำโดยสามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมงตามช่องทางดังนี้ Name:Phuket VTMS ใช้ช่อง VHF ช่อง 16 ความถี่ 156.475 เป็นช่องการสื่อสารปกติ ,มดดำช่อง F-AM-39, หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 088 760 3754 (VTMS ศูนย์ควบคุมการจราจรทางน้ำภูเก็ต) ซึ่งเปิดศูนย์รับแจ้งเหตุและประสานงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตลอด 24 ชั่วโมงโดยจะทำหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

ด้าน นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเล โดยได้กำหนดเป้าหมายในการลดอุบัติให้ลดลงกว่าร้อยละ 50 ของเหตุที่เกิดขึ้นจากครั้งที่แล้ว ซึ่งจังหวัดได้กำหนดจุดตรวจหลัก 11 จุด, จุดตรวจรอง 3 จุด, จุดบริการ 10 จุด, และมีด่านชุมชนมากกว่า 18 จุด ซึ่งการกำหนดจุดตรวจจะเน้นพื้นที่ที่มีเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้ง และมีการวิเคราะห์ห้วงเวลาที่เกิดเหตุขึ้น โดยกำหนดใช้ 6 มาตรการหลัก ในการลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเล