เข้มระวังจระเข้หลุดสู่ธรรมชาติ ประมงภูเก็ตจัดทีมลงพื้นที่ดูแลหวั่นกระทบความเชื่อมั่น

โพสเมื่อ : Friday, November 3rd, 2017 : 12.05 pm

ภูเก็ตเข้ม ป้องกันเหตุจระเข้เลี้ยงหลุดออกสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ หลังมีฝนตกหนักในพื้นที่ทำให้น้ำท่วมฉับพลันบ่อยครั้ง เพื่อปองกันการเกิดปัญหาจระเข้หลุดรอดของจระเข้ในพื้นที่และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยว จากการตรวจสอบพบมีการเลี้ยงเพื่อขาย  สวนสัตว์ โชว์ ประมาณ 500 -600 ตัว ระบุผู้ประกอบการมีระบบป้องกันดีโอกาสหลุดมีน้อย

จากกรณีช่วงนี้ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตมีฝนตกหนักและมักจะเกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลัน เนื่องจากน้ำระบายไม่ทัน ซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุให้สัตว์เลี้ยงอย่างจระเข้หลุดรอดออกสู่แหล่งน้ำธรรมชาติได้ ซึ่งในส่วนของจังหวัดภูเก็ตมีผู้ประกอบการเลี้ยงจระเข้อยู่ในพื้นที่จำนวน 5 ราย ทั้งในพื้นที่ อ.เมือง และ อ.ถลาง ทางสำนักงานประมง จ.ภูเก็ต โดยนายไพบูลย์ บุญลิปตานนท์ มอบหมายให้ นายไพศาล สุขปุณพันธ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต นายจิตต์กร เรืองกูล ประมงอำเภอเมือง และ นายประเสริฐ ทองสมบูรณ์ ประมงอำเภอถลาง ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่เลี้ยงจระเข้ ทั้งในพื้นที่อำเภอเมือง และอำเภอถลาง เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการ การควบคุม ป้องกัน การหลุดรอดของจระเข้ออกสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ จากเหตุน้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในช่วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน ซึ่งเป็นการป้องกันการเกิดปัญหาจระเข้หลุดรอดออกไปในแหล่งน้ำธรรมชาติ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยว

อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบพบว่า ในพื้นที่ อำเภอถลางมีการเลี้ยงจระเข้จำนวน 2 ราย โดยรายแรกเป็นการเลี้ยงในพื้นที่ตำบลไม้ขาว เป็นการเลี้ยงเพื่อขาย มีการขออนุญาตเลี้ยงจำนวน 300 ตัว แต่ขณะนี้พบว่าจระเข้ ตายไปแล้วประมาณ 28 ตัว ซึ่งเลี้ยงมาได้ประมาณ 1 เดือน ความยาวประมาณ 50 ซม. ส่วนอีกรายเลี้ยงไว้แค่ 1 ตัว เป็นการเลี้ยงไว้เพื่อความบันเทิง จากการตรวจสอบพบว่าทั้ง 2 จุด มีการทำสถานที่เลี้ยงมั่นคงแข็งแรงดี

ขณะที่ในพื้นที่ อำเภอเมืองมีการขออนุญาตเลี้ยงจระเข้จำนวน 3 ราย ซึ่งเป็นในส่วนของสวนสัตว์ และสถานแสดงโชว์ จากการตรวจสอบทั้ง 2 จุด พบว่าสภาพสถานที่เลี้ยงมั่นคงแข็งแรง โอกาสที่จะหลุดรอดออกไปสู้แหล่งน้ำมีความเป็นไปได้ยาก แต่อย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่ ก็ได้ให้คำแนะในการดุแลป้องกัน รวมทั้งแนะนำให้ทางผู้ประกอบการทำแผนอพยพจระเข้ออกจากพื้นที่กรณีเกิดน้ำท่วมฉับพลัน เพื่อป้องกันไม่ให้จระเข้หลุดรอดออกไปสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทางผู้ประกอบการ อย่างไหรก็ตามสำหรับการลงพื้นที่ตรวจสอบ การเลี้ยงจระเข้ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ก็เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาจระเข้หลุดรอดของจระเข้ในพื้นที่และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยว