เข้มคุม!โครงการบ้านจัดสรรภูเก็ต ต้องมีทางระบาย ไม่กระทบชุมชน แก้ปัญหาน้ำท่วม

โพสเมื่อ : Tuesday, May 22nd, 2018 : 6.25 pm

คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดภูเก็ต คุมเข้มโครงการบ้านจัดสรรที่ยืนขออนุญาตต้องปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัดและต้องมีทางระบายน้ำ ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบและทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมในอนาคต

นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 3/2561 โดยมีนายอำนวย พิณสุวรรณ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต นายวันฉัตร ขุนหถนอม ตัวแทนอัยการจังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายทวี หอมหวน โยธาธิการและผังเมืองภูเก็ต ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการส่วนราชการต่าง ๆ ตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วม ณ ห้องประชุม “หอทะเบียนที่ดิน 2459 สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 16 พ.ค.ที่ผ่านมา

โดยฝ่ายเลขานุการที่ประชุมได้รายงาน ว่า ในการประชุมครั้งที่ผ่านมา ประธานคณะกรรมการฯ ได้ออกใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดิน จำนวน 5 ราย ประกอบด้วย โครงการ สุพิฌาย์ ชิโน เกาะแก้ว 8 โครงการเดอะริช นาบอน โครงการศุภาลัย เบลล่า ภูเก็ต โครงการศุภาลัย พรีโม่ ภูเก็ต และโครงการพฤกษา 101 ถลาง

อย่างไรก็ตาม ในการประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินภูเก็ต ครั้งที่ 3/2561 นี้ มีโครงการที่นำสู่การพิจารณาเพื่อขออนุญาตจัดสรร จำนวน 2 โครงการ ประกอบด้วย โครงการ “เดอะ วิช 3 แอท ป่าคลอก โดยบริษัท ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บนเนื้อที่ 16 ไร่เศษ ในพื้นที่ ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต แบ่งขายเป็นที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 157 แปลง ประกอบด้วย บ้านแฝดชั้นเดียว 28 แปลง ราคาเริ่มต้นที่ 2.25 ล้านบาท บ้านแถวชั้นเดียว 129 แปลง ราคาเริ่มต้นที่ 1.49 ล้านบาท ทางคณะกรรมการยังไม่เห็นชอบอนุมัติโครงการดังกล่าวในการประชุมครั้งนี้ โดยได้มอบหมายให้ทางโครงการไปดำเนินการเพิ่มเติมในส่วนที่คณะกรรมการฯยังมีข้อสงสัย ในเรื่องระบบการระบายน้ำ และขนาดท่อระบายภายในโครงการ ที่จะเชื่อมต่อกับท่อระบายนอกโครงการที่เป็นที่ดินภาวะจำยอม และการเชื่อมต่อไปยังลำลางสาธารณะ

ทั้งนี้ในการพิจารณาโครงการที่ยื่นขอการจัดสรรกับทางจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้มอบนโยบายต่อคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน ให้คำนึงถึงการแก้ปัญหาน้ำท่วมในอนาคตที่เกิดขึ้นตามมาภายหลังมีโครงการบ้านจัดสรรเกิดขึ้นในพื้นที่นั้นๆ เป็นสิ่งสำคัญที่นอกเหนือจากการดำเนินการตามระเบียบกฎหมายจัดสรรที่ดินและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เนื่องจากในปัจจุบันภูเก็ตต้องประสบปัญหาน้ำท่วมในช่วงที่มีฝนตกลงเกือบทุกพื้นที่ จากปัญหาการก่อสร้างที่ไปปิดกันและหักเหทางน้ำในธรรมชาติ

โครงการ “บ้านฉลองสุข ภูเก็ต รวยเพิ่มทรัพย์” โดยบริษัท บ้านจรุงกลิ่น จำกัด ตั้งอยู่ในเนื้อที่ 5 ไร่เศษ ในพื้นที่ ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต จำนวน 55 แปลง ประกอบด้วย อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น จำนวน 7 แปลง บ้านแถว 3 ชั้น จำนวน 33 แปลง บ้านแฝด จำนวน 14 แปลง และบ้านเดี่ยว 2 ชั้น จำนวน 1 แปลง คณะกรรมการฯเห็นชอบโครงการ

นอกจากนี้ทางคณะกรรมการยังได้ติดตามความคืบหน้ากรณีที่ลูกบ้านร้องเรียนโครงการบ้านจัดสรรหลายโครงการในภูเก็ต เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด