เกษตรภูเก็ตผลักดันเกษตรแปลงใหญ่ สับปะรด ผักเหมียง มะพร้าว เห็ด รองรับนักท่องเที่ยว

โพสเมื่อ : Tuesday, February 26th, 2019 : 1.50 pm

เกษตรจังหวัดภูเก็ต ผลักดันเกษตรแปลงใหญ่สับปะรด ผักเหมียง มะพร้าว เห็ด เป็นอาหารและเครื่องดื่มรองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก เตรียมจัดงานใหญ่กลางปีนี้

เมื่อเวลา 10.30 น.วันนี้ (26 ก.พ.) สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในงานส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ 2562 “เกษตรพบสื่อภูเก็ต” โดยมีนายปารเมศ ทองปรีชา เกษตรจังหวัดภูเก็ต นายชาลี สิตบุศย์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ นายสุบรรณ์ รักษ์ทอง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร นางปณภัช กระจ่างศรี รักษาการหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต นายสมชาย เจียมตัว รักษาการหัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช ร่วมกันนำเสนอข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานของสำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต ในรอบปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมโรงแรมบูกิตตาโฮเทล รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.ภูเก็ต

นายปารเมศ ทองปรีชา เกษตรจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2561 สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต ให้ดำเนินโครงการด้านนโยบาลของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนา จำนวน 11 โครงการ งบประมาณ 2.3 ล้านบาท เช่น โครงการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ ซึ่งได้ดำเนินการ 4 ชนิด คือ แปลงใหญ่สับปะรดภูเก็ต มีสมาชิกทั้งหมด 28 ราย พื้นที่แปลงใหญ่รวม 617 ไร่ ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มได้แก่ ผลสดเพื่อบริโภค สินค้าแปรรูปเป็นสับปะรดพร้อมดื่ม แยมสับปะรด และมีการแปรรูปในเครือข่ายของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรผู้ประกอบการเอกชน นำไปแปรรูปเป็นอาหารคาวหวาน อาหารว่างและเครื่องดื่ม และใช้ในกิจการสปา มีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 40 ล้านบาท แปลงใหญ่ผักเหมียง ดำเนินการในพื้นที่ตำบลฉลอง อ.เมือง มีสมาชิก 32 ราย พื้นที่แปลงใหญ่รวม 98 ไร่ ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ได้แก่ ใบผักเหมียง เพื่อประกอบอหารท้องถิ่น สินค้าแปรรูปเป็นอาหารว่างและเครื่องดื่ม คิดเป็นมูลค่ารวมไม่ต่ำกว่า 2 ล้าน

แปลงใหม่มะพร้าว ดำเนินการในพื้นที่ อ.ถลาง มีสมาชิก 31 ราย พื้นที่แปลงใหญ่รวม 128 ไร่ ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ได้แก่ มะพร้าวผลแก่ มะพร้าวน้ำหอมหวาน และสินค้าแปรรูปเป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น มีมูลค่าปีละไม่ต่ำกว่า 6 แสนบาท และแปลงใหญ่เห็ด ดำเนินการในพื้นที่ อ.ถลาง มีสมาชิก 30 ราย ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ได้แก่ เห็น ก้อนเห็ด และสินค้าแปรรูปเป็นอาหารว่างและเครื่องดื่ม เช่น น้ำเห็ดพร้อมดื่ม แหนมเห็ด เห็ดสามรส คิดเป็นมูลค่ารวมไม่ต่ำกว่าปีละ 23 ล้านบาท

สำหรับเกษตรแปลงใหญ่ทั้ง 4 แปลง สับปะรด ผักเหมียง มะพร้าว และเห็ด นั้น ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ตมีเป้าหมายที่จะผลักดันให้ผลผลิตทางการเกษตรทั้ง 4 ชนิดนี้ จากที่รับประทานกันในบ้าน ให้เป็นอาหารและเครื่องดื่มในการรองรับนักท่องเที่ยวมากขึ้น โดยมีโครงการจะจัดงานส่งเสริมด้านการตลาดในช่วงเดือน พ.ค.หรือ มิ.ย.ปีนี้ ที่ศูนย์การค้าจังซีลอน หาดป่าตอง จ.ภูเก็ต เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ลิ้มลองอาหารและเครื่องดื่มที่ทำจากสินค้าเกษตรในภูเก็ต เช่น น้ำผักเหมียง คุกกี้ผักเหมียง เค้กผักเหมียง ผักเหมียงลาซัญญ่า น้ำพริกสับปะรด แยมสับปะรด น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น น้ำเห็ดพร้อมดื่ม เห็ดสามรส แหนมเห็ด เป็นต้น

โครงการศูนย์เนียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า โ30 ศูนย์ ทั้ง 3 อำเภอ เช่น ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลฉลอง เป็นศูนย์เรียนรู้ผลิตผักเหมียง ศูนย์เรียนรู้ฯ ต.กมลา การเลี้ยงไก่บ้านเมือง และศูนย์เรียนรู้ฯ ต.ป่าคลอก ด้านการผลิตมะพร้าว

การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นการผลิตใหม่ระดับจังหวัด ปี 2562 .เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ ในวันที่ 7 พ.ค.2562 ที่ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 7 ต.ฉลอง อ.เมือง วันที่ 15 พ.ค.ที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเครือข่ายศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเพาะเห็นบ้านป่าครองชีพ อ.ถลาง และวันที่ 22 พ.ค.โรงเรียนบ้านบางทอง ต.กมลา

โครงการพัฒนาเกษตรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)  ในปี 2562 จะดำเนินการใน 3 อำเภอ มีเกษตรกรเป้าหมาย 60 ราย เพื่อพัฒนาและสร้างเกษตรกรยุคใหม่ หรือ Young Smart Famer ดำเนินการ 40 ราย ปัจจุบันภูเก็ตมี Smart Farmer แล้ว 205 คน และในขณะนี้ได้มีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าหลายๆ ผลิตภัณฑ์จาก Young Smart Farmer ไม่ว่าจะเป็น แชมพู ครีมนวดผม และเซรั่มผมดกดำจากสมุนไพร เป็นต้น